• برف در دانشگاه مراغه
  • انتخاب دکتر رستم نیا به عنوان پژوهشگر برتر استان
  • محوطه دانشکده علوم پایه
 
 
 
دوشنبه 29 آذر 1395
تعداد بازدید: 27
دوشنبه 29 آذر 1395
تعداد بازدید: 24
دوشنبه 29 آذر 1395
تعداد بازدید: 20
چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 11
استاد دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شدند.

انتخاب پژوهشگر برتر استان
استاد دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شدند.

دکتر صادق رستم نیا به عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند.
دوشنبه 22 آذر 1395
تعداد بازدید: 45
آرشیو
 
 

 
 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی آقای محمد پروره
يکشنبه بیست و یکم آذر 1395
تعداد بازدید: 19
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی آقای عباس شاکی ماسوله
يکشنبه بیست و یکم آذر 1395
تعداد بازدید: 17
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانوشیمی

دفاع از پایان نامه ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانوشیمی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانوشیمی خانم صبا خلدی
پنجشنبه ششم آبان 1395
تعداد بازدید: 94
جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی

جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی
جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی

جلسه دفاع از رساله دکتری فضاهای هیلبرت خانم زهرا سلیمانی
پنجشنبه ششم آبان 1395
تعداد بازدید: 95
آرشیو
 
 
کارگاه آموزشی و تخصصی مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

کارگاه آموزشی و تخصصی مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی در دانشکده علوم پایه
شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1106
کارگاه آموزشی سینتیک آنزیمی

کارگاه آموزشی سینتیک آنزیمی

تمدید فرصت ثبت نام کارگاه آموزشی سینتیک آنزیمی
چهارشنبه 13 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1047
کارگاه آموزشی SDS-PAGE

کارگاه آموزشی SDS-PAGE

گروه زیست شناسی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی SDS-PAGE نموده است.
چهارشنبه 13 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1280
سمینارهای تخصصی علوم پایه

سمینارهای تخصصی علوم پایه

برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی مباحث نوین در دانشکده علوم پایه
سه شنبه 5 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1248
کارگاه هندسه و توپولوژی

کارگاه هندسه و توپولوژی

فراخوان شرکت در دومین کارگاه هندسه و توپولوژی
چهارشنبه 29 مرداد 1393
تعداد بازدید: 2046
آرشیو