ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر غلامرضا مهدوی‌نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.
1398/09/11

ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر باقر افتخاري سيس،عضو هیات علمی گروه شیمی از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.
1398/08/13

ارتقای رتبه علمی از استادیاری به دانشیاری

رتبه علمی جناب آقای دکتر محمد شهریاری، عضو هیات علمی گروه ریاضی، از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.
1398/08/13

انتصاب آقای دکتر سهراب بزم به سمت معاونت دانشکده علوم پایه

آقای دکتر محمد علی لطف اللهی رئیس دانشگاه مراغه طی حکمی آقای دکتر سهراب بزم را به عنوان معاونت دانشکده علوم پایه منصوب نمودند.
1398/07/22

عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه مراغه به عضویت هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی درآمد.

جناب آقای دکتر اصغر رحیمی به عنوان عضو هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی انتخاب شدند.
1398/07/16

ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر صادق رستم‌نیا از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت
1398/07/09

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور