انتشار کتاب
انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه

کتاب آقای دکتر رضا اباذری عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه با عنوان کاتالیست های پیشرفته توسط چارچوب های فلزآلی منتشر شد.
1401/12/07

اطلاعیه مهلت دفاع
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه 20 بهمن ماه میباشد
1401/10/04

هفته پژوهش
برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم پایه

برنامه دانشکده علوم پایه در هفته پژوهش به شرح ذیل خواهد بود
1401/09/14

افتخاری دیگر برای دانشکده علوم پایه
درخشش عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه در جمع یک در صد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

دکتر مهدی اسرافیلی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه در جمع یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.
1401/09/06

انتشار کتاب
انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه

کتاب سرکار خانم دکتر زهره جهان افروز عضو محترم هیأت علمی گروه زیست دانشکده علوم پایه با عنوان سازوکارهای سلولی و مولکولی سرطان منتشر شد.
1401/09/02

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور