انتصاب آقای دکتر سهراب بزم به سمت معاونت دانشکده علوم پایه

آقای دکتر محمد علی لطف اللهی رئیس دانشگاه مراغه طی حکمی آقای دکتر سهراب بزم را به عنوان معاونت دانشکده علوم پایه منصوب نمودند.
1398/07/22

عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه مراغه به عضویت هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی درآمد.

جناب آقای دکتر اصغر رحیمی به عنوان عضو هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی انتخاب شدند.
1398/07/16

ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر صادق رستم‌نیا از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت
1398/07/09

انتخاب مدیر گروه جدید گروه زیست‌شناسی

جناب آقای دکتر فرشاد درویشی به عنوان مدیر گروه زیست‌شناسی انتخاب شدند.
1398/06/17

تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند در اسکوپوس نمایه شد.

مجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند «Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA)» در پایگاه استنادی Scopus نمایه شد.
1398/05/02

ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر مهدی اسرافیلی از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت
1398/04/29

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور