انتخاب مدیر گروه جدید گروه زیست‌شناسی

جناب آقای دکتر فرشاد درویشی به عنوان مدیر گروه زیست‌شناسی انتخاب شدند.
1398/06/17

تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند در اسکوپوس نمایه شد.

مجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند «Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA)» در پایگاه استنادی Scopus نمایه شد.
1398/05/02

ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر مهدی اسرافیلی از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت
1398/04/29

انتصاب آقای دکتر مهدی اسرافیلی به سمت ریاست دانشکده علوم‌پایه

آقای دکتر محمدعلی لطف‌اللهی، ریاست محترم دانشگاه مراغه، طی حکمی آقای دکتر مهدی اسرافیلی را به به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب نمودند.
1398/04/29

ارتقای رتبه علمی از استادیاری به دانشیاری

رتبه علمی جناب آقای دکتر صالح شهابی‌وند، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت
1398/04/25

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگر جوان برجسته کشور

جناب آقای دکتر فرشاد درویشی، استاد تمام گروه زیست‌شناسی، از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عنوان پژوهشگر جوان برجسته کشور در شاخه زیست شناسی انتخاب شدند.
1398/03/25

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور