انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگر جوان برجسته کشور

جناب آقای دکتر فرشاد درویشی، استاد تمام گروه زیست‌شناسی، از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عنوان پژوهشگر جوان برجسته کشور در شاخه زیست شناسی انتخاب شدند.
1398/03/25

انتخاب دکتر قدرت محمودی به عنوان محقق سرآمد کشور

دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه برای دومین بار به عنوان محقق سرآمد كشوری انتخاب شدند.
1398/02/25

گزارش تصویری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 دانشکده علوم پایه

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 دانشکده علوم پایه در روز 14 اردیبهشت سال 98 برگزار شد.
1398/02/17

تاسیس دوره‌های‌ دکتری ریاضی کاربردی و کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دوره‌های‌ دکتری ریاضی کاربردی و کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاه مراغه تاسیس گردید.
1398/02/17

اساتید نمونه دانشکده علوم پایه در سال 98

جناب آقای دکتر صادق رستم‌نیا و جناب آقای دکتر رحمان کریمی
1398/02/14

ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر فرشاد درویشی از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت
1397/12/19

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور