پیام خیر مقدم ریاست محترم دانشکده به دانشجویان ورودی سال 1399

ریاست محترم دانشکده طی پیامی به دانشجویان ورودی سال 1399 خیر مقدم و شادباش گفتند.
1399/08/16

معرفی آیدی شبکه‌های اجتماعی کارشناس دانشکده علوم پایه جهت دسترسی آسان دانشجویان

آیدی شبکه‌های اجتماعی کارشناس دانشکده علوم پایه جهت دسترسی آسان دانشجویان اعلام شد.
1399/08/16

انتخاب دکتر قدرت محمودی به عنوان محقق سرآمد کشور برای سومین سال متوالی

دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه برای سومین بار به عنوان محقق سرآمد كشوری انتخاب شدند.
1399/03/24

ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر مجتبی امینی، عضو هیات علمی گروه شیمی از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.
1399/02/29

ارتقای رتبه علمی از استادیاری به دانشیاری

رتبه علمی جناب آقای دکتر محسن پادروند، عضو هیات علمی گروه شیمی، از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.
1398/11/05

پژوهشگر برتر دانشگاه مراغه در سال ۹8

آقای دکتر صادق رستم‌نیا، عضو محترم گروه شیمی، به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه مراغه در سال ۹8 انتخاب شدند.
1398/09/26

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور