ریاضی

 
اگر به دقت به اطراف خود بنگريم مي بينيم که همه ما در زندگي روزمره به ميزان زيادي از دانش رياضيات استفاده مي کنيم از سوي ديگر رياضيات، پايه علوم و مهندسي است و امروزه همه رشته هايي که پايه علمي دارند از الگوهاي رياضي استفاده مي‌کنند، در واقع هر چقدر که شغل يک فرد تخصصي‌تر شود ميزان رياضياتي که لازم دارند بيشتر مي‌گردد. به همين دليل امروزه تربيت متخصصان علم رياضي؛ يعني افرادي که قادر هستند رياضيات مورد نياز را آموزش داده و يا توليد کنند اهميت بسيار زيادي دارد. چرا که لازمه پيشرفت در تکنولوژي، توجه به دانش رياضي است. دانشجوي رشته رياضي بايد شخصي صبور و با حوصله باشد و از صرف وقت در حل مسايل دريغ نکند و در کل لازم است که به درس رياضي علاقه‌مند بوده و در دوره متوسطه، دانش‌آموز موفقي در رشته رياضي باشد. اين رشته نيازمند دانشجوياني است که از نظر ذهني، آمادگي جذب ايده‌هاي جديد داشته باشند و بتوانند الگوها و نظم را درک کرده و مسايل غير‌متعارف را حل کنند.

در دانشگاه مراغه رشته رياضيات در سه مقطع:
•    کارشناسي با عنوان رياضيات و کاربردها
•    کارشناسي ارشد با گرايش هاي:
1-    رياضي محض-آناليز رياضي
2-    رياضي محض-جبر
3-    رياضي محض-هندسه
4-    رياضي کاربردي-آناليز عددي
5-    رياضي کاربردي-آناليز عددي زمينه معادلات  ديفرانسيل
•    دکتري رياضي محض با گرايش آناليز رياضي

افتخارات گروه رياضي دانشکده علوم پايه:
-    کسب عناوين برتر در کنکور کارشناسي ارشد
-    مدال نقره مسابقات دانشجويي
-    پژوهشگران برگزيده استان آذربايجان شرقي در 2 دوره
-    پژوهشگران برتر دانشگاه در 2 دوره
-    اساتيد نمونه دانشگاه در 2 دوره