شیمی

به گروه شيمي دانشگاه مراغه خوش آمديد.
 گروه شيمي دانشگاه مراغه در سال 1386 با پذيرش دانشجو در رشته شيمي کاربردي تاسيس گرديد. گروه شيمي دانشگاه مراغه با بهره گيري از اعضاي هيات علمي مجرب يکي از مهمترين و فعالترين گروههاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه محسوب مي شود. اين گروه با بهره گرفتن از اساتيد با تواناييهاي بالا توانسته است در قبولي کارشناسي ارشد شيمي سال 92 رتبه 1 کشوري را کسب نمايد. در حال حاضر گروه شيمي در دو رشته کارشناسي و 5  رشته کارشناسي ارشد فعاليت دارد که رشته هاي در حال تحصيل عبارتند از:
 
-رشته شيمي محض (ورودي مهر)
-رشته شيمي کاربردي (ورودي بهمن)
-کارشناسي ارشد شيمي آلي
 - کارشناسي ارشد شيمي تجزيه
- کارشناسي ارشد شيمي فيزيک
-کارشناسي ارشد شيمي معدني
-کارشناسي ارشد نانو شيمي

گروه شيمي 14 هيات علمي تمام وقت با مدرک دکترا (6 درجه استادياري و 8 درجه دانشیاری) دارد که در زمينه هاي مختلف علمي شيمي فعاليت مي کنند. کارهاي تحقيقاتي اساتيد در سطح بالايي بوده و در زمينه هاي نوين علم شيمي و نيز کارهاي تحقيقاتي بين رشته اي در حال فعاليت هستند. اعضاي هيات علمي در 5 گرايش شيمي عبارتند از:

-گروه شيمي آلي
1-حسين احمدي-دکتراي شيمي آلي-زمينه فعاليت     پليمرهاي صنعتي
2-باقر افتخاري-دکتراي شيمي آلي-زمينه فعاليت سنتز مواد آلي و هتروسيکل و نانوحسگرهاي زيستي
3-صادق رستم نيا-دکتراي شيمي آلي-زمينه فعاليت سنتز مواد آلي و نانو مواد، شيمي سبز
4-غلامرضا مهدوي نيا-دکتراي شيمي آلي-زمينه فعاليت بيوپليمرها و نانو مواد، روشهاي نوين دارورساني و محيط زيست

گروه شيمي تجزيه:
1-آرمن آوانس-دکتراي شيمي تجزيه- زمينه فعاليت جداسازي
2-مرتضي ايرانيفام- دکتراي شيمي تجزيه- زمينه فعاليت جداسازي و شناسايي مواد دارويي با استفاده از روشهاي نوين اسپکتروسکوپي، محيط زيست
3- سيد مهدي ابوالقاسمي- دکتراي شيمي تجزيه- زمينه فعاليت جداسازي و شناسايي مواد با روشهاي نوين علم نانو و محيط زيست

-گروه شيمي فيزيک:
1-مهدي اسرافيلي- دکتراي شيمي فيزيک- زمينه فعاليت شيمي محاسباتي و نانو
2-کريم کاکايي- دکتراي شيمي فيزيک- زمينه فعاليت الکتروشيمي و پيلهاي سوختي، نانو شيمي
3- محسن پادروند- دکترای شیمی فیزیک- زمینه فعالیت کاتالیست و فوتو کاتالیست، نانو مواد متخلخل، حذف آلاینده های زیست محیطی

-گروه شيمي معدني:
1-مجتبي اميني- دکتراي شيمي معدني- زمينه فعاليت سنتز مواد معدني و نانو مواد و نانو کاتاليستها، محيط زيست
2-مريم موسوي- دکتراي شيمي معدني- زمينه فعاليت سنتز مواد معدني و نانو مواد، محيط زيست
3- قدرت محمودی- دکترای شیمی معدنی- زمینه فعالیت طراحی و رشد تک بلور، کریستالو گرافی، پلیمرهای کئوردیناسیونی، تهیه لیگاندهای NOS دهنده

-گروه شيمي کاربردي:
1-سيامک زواره- دکتراي شيمي کاربردي- زمينه فعاليت نانو کامپوزيتها و محيط زيست.
اکثر اساتيد در زمينه هاي بين رشته اي از جمله شيمي سبز، شيمي محيط زيست و سيستمهاي نوين دارورساني در حال انجام کارهاي تحقيقاتي مي باشند.
حاصل تحقيقات گروه شيمي در مجلات معتبر بين المللي ISI با ضريب فاکتورهاي بالاي 1 چاپ مي گردند. به طوريکه مقاله دکتر افتخاري سيس در معتبرترين مجله شيمي Chemical Review با ضريب تاثير 46 به چاپ رسيده است. در زمينه پيلهاي سوختي، گروه تحقيقاتي دکتر کاکايي توانسته اند با جذب اعتبار از شرکت سانا به مبلغ سه ميليارد ريال مجهزترين آزمايشگاه پيلهاي سوختي را در شمالغرب کشور و در دانشگاه مراغه راه اندازي کنند. در زمينه شيمي محاسباتي، گروه تحقيقاتي دکتر اسرافيلي توانسته اند با بهره گيري از علوم نوين نانو، در زمينه شيمي محاسباتي و در زمينه نانو کاتاليستها بيشترين مقالات را در مجلات معتبر بين المللي و در سطح کشوري به چاپ برسانند. در کل گروه شيمي توانسته اند بيش از 270 مقاله ISI در مجلات ISI به چاپ برسانند.
عمده ترين برنامه آتي گروه شيمي فعاليت در زمينه شيمي سبز، محيط زيست و نيز روشهاي نوين دارورساني مي باشد.