زیست شناسی مولکولی

گروه زيست شناسي سلولي و مولکولي يکي از گروه‌هاي موجود در دانشکده علوم پايه دانشگاه مراغه مي‌باشد.
اين گروه در سال 1387 در رشته زيست شناسي سلولي - مولکولي با گرايش ميکروبيولوژي، اقدام به جذب دانشجو کرد. در حال حاضر 9 نفر هيأت‌علمي با مدرک دکتري (Ph.D) و يک نفر دانشجوي دکتري در اين گروه مشغول به کار هستند. سه نفر هم کارشناس آزمايشگاه در 4 آزمايشگاه (آزمايشگاه سلولي و مولکولي، آزمايشگاه مرکزي زيست‌شناسي، آزمايشگاه مرکزي زيست‌شناسي علوم‌پايه و آزمايشگاه گياه‌شناسي) فعاليت مي‌کنند.
اين گروه در سال 1392 اقدام به جذب دانشجو کارشناسي در رشته زيست‌شناسي سلولي - مولکولي با گرايش زيست فناوري نموده‌است.
در سال 1391 رشته زيست فناوري در مقطع کارشناسي‌ارشد در اين گروه داير شد و در سال 1393 در 2 رشته زيست‌شناسي با گرايش ژنتيک و فيزيولوژي گياهي دانشجو جذب شده‌است.