نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
محسن آقاجانی
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
احمد آقایی
زیست شناسی
استادیار
فیزیولوژی گیاهی
test
آرمن آوانس
شیمی
استادیار
شیمی تجزیه
رضا اباذری
شیمی
استادیار
شیمی معدنی
شیمی
دانشیار
شیمی تجزیه
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
شیمی
استاد
شیمی کوانتوم
شیمی
استاد
شیمی آلی
homepage: http://sharif.ir/~eftekharisis
مجتبی امینی
شیمی
دانشیار
شیمی معدنی
شیمی
استاد
شیمی تجزیه
امیرعباس برزگر
زیست شناسی
استادیار
فیزیولوژی جانوری
امیر عباس برزگری متولد تهران دیپلم تجربی دبیرستان شهید آقا مصطفی خمینی مشهد مقدس کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد زیست شناسی جانوری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته فیزیولوژی جانوری دکتری دانشگاه خوارزمی فیزیولوژی جانوری از سال 91 تا کنون هیات علمی دانشگاه مراغه هستم و پیش از این در دانشگاه های زنجان و آزاد ساوه به صورت حق التدریس تدریس کرده ام . در سال 1393 به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه انتخاب شدم.
سهراب بزم
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
زیست شناسی
استادیار
تکوین
محسن پادروند
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
فیروز پاشایی
ریاضی
دانشیار
ریاضی محض- هندسه جبری