اساتید
  نام استاد : علی شکری

  گروه آموزشی : ریاضی
  واحد سازمانی : رئیس دانشکده
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1389
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
  محل تحصیل : دانشگاه تبریز
  تاریخ تولد : 1359
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات : با سلام و عرض خیر مقدم.
  تاریخ بروزرسانی : 1396/03/30
   
  عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي
  سال پایان سال شروع نوع همكاري و سمت محل فعاليت مجمع نام انجمنیا مجمع
  84 82   تهران انجمن رياضي ايران
  ادامه دارد 89 نماینده تهران انجمن ایرانی تحقیق در عملیات