اساتید
  نام استاد : سهراب بزم

  گروه آموزشی : ریاضی
  واحد سازمانی : رئیس دانشکده
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1390/01/28
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
  محل تحصیل : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
  تاریخ تولد : 1360
  خط داخلی : 110
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/02/26
  معرفی CV در Google Scholar
   
   
  تاريخ برگزاري محل برگزاري نوع (سطح) دوره نام دوره
  1389 Instituto Superior Técnico, UniversidadeTécnica de Lisboa, Lisboa, Portugal پژوهشی فرصت کوتاه مدت مطالعاتی
   
  Language Proficiency:
   
  Language
   
   
  Degree of Proficiency
  Writing Reading Speaking
  Native  
  Good
  Fair Poor Native Good Fair Poor Native Good Fair Poor
   
  English
   
     
  *
         
  *
         
  *
     
   
  Persian
   
   
  *
         
  *
         
  *