اساتید
  نام استاد : سهراب بزم

  گروه آموزشی : ریاضی
  واحد سازمانی : رئیس دانشکده
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1390/01/28
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
  محل تحصیل : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
  تاریخ تولد : 1360
  خط داخلی : 110
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/02/26
  معرفی CV در Google Scholar
   
   
  سابقه ارائه خدمات آموزشي
  سال عنوان درس مقطع تحصیلی موسسه محل تدريس
  نیمسال اول 90-1389 ریاضی عمومی رشته های مهندسی گياهپزشکی، زراعت و باغبانی، معادلات دیفرانسیل رشته مهندسی متالوژی کارشناسی دانشگاه مراغه
  نیمسال دوم 90-1389 ریاضی عمومی 2 رشته های ریاضی، شيمی کاربردی و مهندسی متالوژی کارشناسی دانشگاه مراغه
  نیمسال دوم 90-1389 روشهای عددی در جبر خطی کارشناسی ارشد دانشگاه بناب
  نیمسال اول 91-1390 ریاضی مهندسی پيشرفته رشته مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
  نیمسال اول 91-1390 مبانی آناليز عددی، آناليز عددی 2معادلات دیفرانسيل معمولی و معادلات دیفرانسيل با مشتقات جزیی رشته ریاضی- ریاضی عمومی 2 رشته مهندسی عمران کارشناسی دانشگاه مراغه
  نیمسال دوم 91-1390 جبر خطی عددی، معادلات دیفرانسيل معمولی رشته ریاضی- ریاضی مهندسی و ریاضی عمومی 2 مهندسی متالوژی- محاسبات عددی مهندسی عمران کارشناسی دانشگاه مراغه
  نیمسال دوم 91-1390 روشهای عددی در جبر خطی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
  نیمسال دوم 91-1390 روشهای عددی در جبر خطی کارشناسی ارشد دانشگاه بناب
  نیمسال دوم 92-1391 آنالیزعددی 2 رشته ریاضی- معادلات دیفرانسیل رشته مهندسی عمران کارشناسی دانشگاه مراغه
  نیمسال دوم 92-1391 آنالیز عددی پیشرفته و حل عددی معادلات انتگرال کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه