اساتید
  نام استاد : محمد شهریاری

  گروه آموزشی : ریاضی
  واحد سازمانی : رئیس دانشکده
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1391
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
  محل تحصیل : دانشگاه تبریز
  تاریخ تولد : 1358
  خط داخلی : 162
  تلفن : 37278900
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/03/30
   
  سودا وطنی‏‏، مسایل نیم‌معکوس برای مداد درجه دوم از عملگر اشتورم-لیوویل‎‎‏، 1393
  ‎‎
  حبیبه ابوالحسنی‏، حل عددی معادله انتگرال-دیفرانسیل-تفاضلی فردهلم خطی مرتبه بالاتر با ضرایب متغیر‏، 1393
  ‎‎
  آذر جباری سابق‏، به کار گیری چند موجک های لژاندر برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم با تکینگی ضعیف‏، 1393‏، استاد مشاور
  ‎‎
  فهیمه جوادی‏،‎ ‎‎دو روش هشت‌گامی ضمنی متقارن بهینه برای مسایل مقدار اولیه با ...‏، 1393‏، استاد مشاور
  ‎‎
  زهرا اسدی‏، Pg-قاب‌های بوخنر‏ ‏، 1393‏، استاد مشاور
  ‎‎
  بریهه سهرابی‏، روش تکرار مرتبه‌ی پنجم برای پیدا کردن ریشه های چندگانه معادلات غیرخطی‏، 1393
  ‎‎
  زهره آزادی‏، معادله انتگرال ولترای غیرخطی نوع دوم و سیستم های دو متعامدی‏، 1394
  ‎‎
  سهیلا رستمی‏‏، یک روش هم محلی با استفاده از چند جمله¬ایهای هرمیت برای تقریب جواب معادلات پانتوگراف‏، 1394
  ‎‎
  سمیه پورحاجی زاد‏، روش‌های ماتریسی برای محاسبه مقادیر ویژه مسایل اشتورم - لیوویل مرتبه چهار، 1394
  ‎‎‎‎‎
  بهزاد عباسی‏، حل عددی مسایل معکوس طیفی عملگرهای اشتورم-لیوویل با پتانسیل های ناپیوسته‏، 1394
  ‎‎
  جواد جعفری‏، فضاهای خطی نرم‌دار فازی از نوع فلبین و عملگرهای کراندار فازی‏، 1394‏، استاد مشاور
  ‎‎
  اعظم مسعودی‏، به کارگیری یک روش تفاضل متناهی غیراستاندارد بدون شرط پایدار برای مدل اچ آی وی‏، 1394‏، مشترک با دکتر محمد مهدی‌زاده خالسرایی