اساتید
  نام استاد : بیاض دارابی

  گروه آموزشی : ریاضی
  واحد سازمانی : رئیس دانشکده
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1387
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
  محل تحصیل : هند- دانشگاه پونا
  تاریخ تولد : 1352
  خط داخلی : 121
  تلفن : 37278900
  فاکس : 37278000
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/03/30
   
   
  سال عنوان درس مقطع تحصیلی موسسه محل تدريس
  1379 ریاضیات پایه کارشناسی دانشکده کشاورزی مراغه
  1380-ادامه دارد ریاضی-1، ریاضی2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، آمار1و2 اقتصاد کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
  1382 الی 84 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2، ریاضیات کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
  1388 تا حال آنا لیز حقیقی و آنا لیز تابعی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
  1387 تا حال جبر خطی، نظریه مجموعه ها، زیاضیات فازی کارشناسی دانشگاه مراغه
  1391 جبرهای باناخ دکتری دانشگاه مراغه
  1390 جبرهای باناخ دکتری دانشگاه مراغه
  1391 مباحثی در نظریه اندازه دکتری دانشگاه مراغه
   1391 مباحثی در نظریه اندازه ی فازی دکتری  دانشگاه مراغه
  از مهر 1392 آنالیز فازی 1 دکتری  دانشگاه مراغه
   1392 آنالیز تابعی 2 دکتری دانشگاه مراغه