اساتید
  نام استاد : بیاض دارابی

  گروه آموزشی : ریاضی
  واحد سازمانی : رئیس دانشکده
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1387
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
  محل تحصیل : هند- دانشگاه پونا
  تاریخ تولد : 1352
  خط داخلی : 121
  تلفن : 37278900
  فاکس : 37278000
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/03/30
   
  عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي
  سال پایان سال شروع نوع همكاري و سمت محل فعاليت مجمع نام انجمن یا مجمع
  1387 1385 عضو کلکته - هند کنگره علوم هند
  - 1380 عضو پیوسته تهران انجمن ریاضی ایران
  - 1388 عضو پیوسته تهران انجمن سیستمهای فازی ایران
  - 2010 نماینده انجمن در دانشگاه مراغه تهران انجمن سیستم های فازی ایران