اساتید
  نام استاد : میر مهدی ابوالقاسمی

  گروه آموزشی : شیمی
  واحد سازمانی : رئیس دانشکده
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1390
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
  محل تحصیل : دانشگاه رازی
  تاریخ تولد : 1355
  خط داخلی : 106
  تلفن : 37278900
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/02/26
   
   
  Dr. Mir Mahdi Abolghasemi
  Associate professor of analytical chemistry
  Department of Chemistry,  Faculty of Science, Maragheh University, Maragheh, Iran  
  Postal code: 55181-83111
  Phone:  (98) 4137273070
  FAX:     (98) 4137216060
   
  Date of Birth: January 21,197
  Email: mehdiabolghasemi @gmail.com