اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : اصغر رحيمي
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- آنالیز
تلفن : 2245489
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/arahimi
ایمیل :
نام استاد : صادق رستم نیا
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی : Sadegh Rostamnia
Associate Professor of Organic and Nanochemistry
Organic and Nano Group (ONG),
Department of Chemistry, Faculty of Science,
University of Maragheh,
P.O. Box. 55181-83111,
Maragheh, Iran.
Academic and professional career:
2016 Visiting professor, Material Science (The architecting of advanced nanomaterials for
photocatalytic and electrocatalytic applications with Prof. Yusuke Yamauchi), National Institute
for Materials Science (NIMS), Tsukuba,
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی آلی
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/srostamnia
ایمیل :
نام استاد : سيد سيامك زواره
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
تلفن : 04212276068
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/szavareh
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا سیار
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک پلاسما
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/sayyar
ایمیل :
نام استاد : علی شکری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/ashokri
ایمیل :
نام استاد : صالح شهابی وند
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/shahabivand
ایمیل :
نام استاد : لیلا شهباز
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- جبر جابجایی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/lshahbaz
ایمیل :
نام استاد : محمد شهریاری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mshahriari
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا عظیمی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mrazimi
ایمیل :
نام استاد : پریسا فتحی رضایی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوشیمی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/pfathirezaei
ایمیل :