اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : کریم کاکایی
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : الکتروشیمی- پیل سوختی
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/kakaei
ایمیل :
نام استاد : فرخ کریمی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/fkarimi
ایمیل :
نام استاد : راحله مجدانی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/rmajdany
ایمیل :
نام استاد : رضا محمدزاده
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : 456
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/rmohammadzadeh
ایمیل :
نام استاد : قدرت محمودی
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی معدنی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/
ایمیل :
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوفیزیک
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/rmasoomi
ایمیل :
نام استاد : مریم موسوی فر
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی معدنی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mousavifar
ایمیل :
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
تلفن : 009842137276068
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/gmahdavinia
ایمیل :
نام استاد : محمد مهدی زاده
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : متولد شهرستان تالش روستای خالسراء
تحصیلات ابتدایی را در دبستان میزاکوچکخان و راهنمایی را در مدرسه شهید
قوی پنجه سپری کردم. مقطع متوسطه را به ترتیب در دبیرستانهای طالقانی و شریعتی به اتمام رساندم. در سال 1376 وارد دانشگاه گیلان در رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناشی شدم. مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه تبریز در همان رشته طی سالهای به ترتیب 83 و 89 به اتمام رساندم و از سال 89 در دانشگاه مراغه مشغول به خدمت هستم.
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mehdizadeh
ایمیل :
نام استاد : مسعود مهرابیان
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک حالت جامد- نانو
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mehrabian
ایمیل :