تماس با آموزش علوم پایه

حبیبه اشرفی
کارشناس آموزش دانشکده
شماره تماس: 102-37278900-041


نگین اصل ریحانی
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره تماس: 103-37278900-041

ایمیل:      aslreyhani.n@gmail.com