اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : محسن آقاجانی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- جبر جابجایی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/maghajani
ایمیل :
نام استاد : سهراب بزم
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/sbazm
ایمیل :
نام استاد : فیروز پاشایی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- هندسه جبری
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/fpashaie
ایمیل :
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- هندسه جبری
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/atarizadeh
ایمیل :
نام استاد : مهدی جهانگیری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
تلفن : 09143202514
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mDjahangiri
ایمیل :
نام استاد : بیاض دارابی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : سه چیز انسان را می سازد: کار سخت، صمیمیت، تعهد.
Fuzzy Analysis
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/bdaraby
ایمیل :
نام استاد : رحیم رحمتی اصغر
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- جبر جابجایی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/rahmatiasghar
ایمیل :
نام استاد : اصغر رحيمي
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- آنالیز
تلفن : 2245489
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/arahimi
ایمیل :
نام استاد : علی شکری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/ashokri
ایمیل :
نام استاد : لیلا شهباز
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- جبر جابجایی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/lshahbaz
ایمیل :
نام استاد : محمد شهریاری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mshahriari
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا عظیمی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mrazimi
ایمیل :
نام استاد : محمد مهدی زاده
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : متولد شهرستان تالش روستای خالسراء
تحصیلات ابتدایی را در دبستان میزاکوچکخان و راهنمایی را در مدرسه شهید
قوی پنجه سپری کردم. مقطع متوسطه را به ترتیب در دبیرستانهای طالقانی و شریعتی به اتمام رساندم. در سال 1376 وارد دانشگاه گیلان در رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناشی شدم. مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه تبریز در همان رشته طی سالهای به ترتیب 83 و 89 به اتمام رساندم و از سال 89 در دانشگاه مراغه مشغول به خدمت هستم.
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mehdizadeh
ایمیل :