نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
احمد آقایی
زیست شناسی
استادیار
فیزیولوژی گیاهی
test
امیرعباس برزگر
زیست شناسی
استادیار
فیزیولوژی جانوری
امیر عباس برزگری متولد تهران دیپلم تجربی دبیرستان شهید آقا مصطفی خمینی مشهد مقدس کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد زیست شناسی جانوری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته فیزیولوژی جانوری دکتری دانشگاه خوارزمی فیزیولوژی جانوری از سال 91 تا کنون هیات علمی دانشگاه مراغه هستم و پیش از این در دانشگاه های زنجان و آزاد ساوه به صورت حق التدریس تدریس کرده ام . در سال 1393 به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه انتخاب شدم.
زیست شناسی
استادیار
تکوین
زهره جهان افروز
زیست شناسی
استادیار
زیست شناسی مولکولی
زیست شناسی
استاد
میکروبیولوژی
صالح شهابی وند
زیست شناسی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهی
زهرا فتحی
زیست شناسی
استادیار
زیست شناسی مولکولی
دکترای تخصصی زیست شناسی-میکروبیولوژی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۹)
فوق لیسانس زیست شناسی-میکروبیولوژی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (۱۳۹۲ - ۱۳۹۴)
لیسانس زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی ، دانشگاه مراغه ، ایران (۱۳۸۸ - ۱۳۹۲)
زیست شناسی
استادیار
بیوشیمی
test
فرخ کریمی
زیست شناسی
استادیار
ژنتیک
راحله مجدانی
زیست شناسی
استادیار
میکروبیولوژی
test
رضا محمدزاده
زیست شناسی
استادیار
ژنتیک
زیست شناسی
استادیار
بیوفیزیک