نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بابک پروین
فیزیک
استادیار
فیزیک اتمی و مولکولی
محمدرضا سیار
فیزیک
استادیار
فیزیک پلاسما
مسعود مهرابیان
فیزیک
دانشیار
فیزیک حالت جامد- نانو