اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : احمد آقایی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/aghai
ایمیل :
نام استاد : امیرعباس برزگر
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : امیر عباس برزگری متولد تهران دیپلم تجربی دبیرستان شهید آقا مصطفی خمینی مشهد مقدس کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد زیست شناسی جانوری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته فیزیولوژی جانوری دکتری دانشگاه خوارزمی فیزیولوژی جانوری از سال 91 تا کنون هیات علمی دانشگاه مراغه هستم و پیش از این در دانشگاه های زنجان و آزاد ساوه به صورت حق التدریس تدریس کرده ام . در سال 1393 به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه انتخاب شدم.
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی جانوری
تلفن : 09127286202
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/barzegari Amir Abbas
ایمیل :
نام استاد : محمدکاظم بهرامی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تکوین
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mkbahrami
ایمیل :
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی
تلفن : 041-37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/fdarvishi
ایمیل :
نام استاد : صالح شهابی وند
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/shahabivand
ایمیل :
نام استاد : پریسا فتحی رضایی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوشیمی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/pfathirezaei
ایمیل :
نام استاد : فرخ کریمی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/fkarimi
ایمیل :
نام استاد : راحله مجدانی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/rmajdany
ایمیل :
نام استاد : رضا محمدزاده
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/Reza Mohammadzadeh
ایمیل :
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوفیزیک
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/rmasoomi
ایمیل :