اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : بابک پروین
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/bparvin
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا سیار
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک پلاسما
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/sayyar
ایمیل :
نام استاد : مسعود مهرابیان
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک حالت جامد- نانو
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mehrabian
ایمیل :