دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - سهراب بزم

نام استاد سهراب بزم
گروه آموزشی ریاضی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
محل تحصیل دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
خط داخلی 110
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/sbazm
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


 

تحصيلات عاليه
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1389 تهران ایران تربیت معلم تهران دکتری تخصصی آنالیز عددی ریاضی کاربردی
1385 تهران ایران تربیت معلم تهران کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی
1382 شیراز ایران دانشگاه شیراز کارشناسی ریاضی کاربردی ریاضی

سوابق تدریس


 

سابقه ارائه خدمات آموزشي
سال عنوان درس مقطع تحصیلی موسسه محل تدريس
نیمسال اول 90-1389 ریاضی عمومی رشته های مهندسی گياهپزشکی، زراعت و باغبانی، معادلات دیفرانسیل رشته مهندسی متالوژی کارشناسی دانشگاه مراغه
نیمسال دوم 90-1389 ریاضی عمومی 2 رشته های ریاضی، شيمی کاربردی و مهندسی متالوژی کارشناسی دانشگاه مراغه
نیمسال دوم 90-1389 روشهای عددی در جبر خطی کارشناسی ارشد دانشگاه بناب
نیمسال اول 91-1390 ریاضی مهندسی پيشرفته رشته مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
نیمسال اول 91-1390 مبانی آناليز عددی، آناليز عددی 2معادلات دیفرانسيل معمولی و معادلات دیفرانسيل با مشتقات جزیی رشته ریاضی- ریاضی عمومی 2 رشته مهندسی عمران کارشناسی دانشگاه مراغه
نیمسال دوم 91-1390 جبر خطی عددی، معادلات دیفرانسيل معمولی رشته ریاضی- ریاضی مهندسی و ریاضی عمومی 2 مهندسی متالوژی- محاسبات عددی مهندسی عمران کارشناسی دانشگاه مراغه
نیمسال دوم 91-1390 روشهای عددی در جبر خطی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
نیمسال دوم 91-1390 روشهای عددی در جبر خطی کارشناسی ارشد دانشگاه بناب
نیمسال دوم 92-1391 آنالیزعددی 2 رشته ریاضی- معادلات دیفرانسیل رشته مهندسی عمران کارشناسی دانشگاه مراغه
نیمسال دوم 92-1391 آنالیز عددی پیشرفته و حل عددی معادلات انتگرال کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه

زمینه های پژوهشی


- حل عددی معادلات انتگرال
- روش های عددی در جبر خطی

خلاصه مقالات


 
 
Papers:
Title Journal Vol. No Page Year
 1. Numerical solution of nonlinear integral equations using alternative Legendre polynomials
Journal of Applied Mathematics and Computing Accepted - 2016
 1. Numerical solution of linear Volterra integral equations of the first kind using Bernoulli operational matrices
International Journal of Pure and Applied Mathematics Accepted - 2016
 1. Solution of nonlinear Volterra-Hammerstein integral equationsusing alternative Legendre collocation method
Sahand Communications in Mathematical Analysis 4 1-21 2017
 1. Sohrab Bazm, Bernoulli polynomials method for the numerical solution of nonlinear two-dimensional Hammerstein integral equations
Sahand Communications in Mathematical Analysis 3 37-51 2016
 1. S. Bazm, M.R. Azimi, Numerical solution of a class of nonlinear Volterra integral equations using Bernoulli operational matrix of integration
Acta Universitatis Matthiae Belii, series Mathematics 23 35-56 2015
 1. S. Bazm, Bernoulli polynomials for the numerical solution of some classes of linear and nonlinear integral equations
 
 
Journal of Computational and Applied Mathematics
 
275
 
44-60
 
2015
 1. M.R. Azimi, S. Bazm, Composition operators on the weighted locally convex space of measurable functions
 
 
Analele Universităţii din Oradea - Fascicola Matematică
 
22 (1)
 
63-68
 
2015
 1. M. Mehdizadeh Khalsaraei, Sohrab Bazm, N. Nasehi Oskuyi, Matrix free super-implicit second derivative multistep methods for stiff initial value problems in ODEs
 
 
Acta Universitatis Apulensis
 
 
 
 
35
 
259-272
 
2013
 1. S. Bazm, E. Babolian, Numerical solution of nonlinear two-dimensional Fredholm integral equations of the second kind using Gauss product quadrature rules
 
 
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
 
17 (3)
 
1215-1223
 
2012
 1. Sohrab Bazm, A direct rationalized Haar functions method to solve nonlinear two-dimensional Fredholm integral equations
 
 
Acta Universitatis Apulensis
 
 
31
 
205-221
 
2012
 1. S. Bazm, E. Babolian, Direct method to solve linear two-dimensional integral equations using a family of operational matrices with block-pulse functions
 
 
Journal of Science, Tarbiat Moallem University of Tehran
 
 
11 (2)
 
161-182
 
2012
 1. E. Babolian, S. Bazm, P. Lima, Numerical solution of nonlinear two-dimensional integral equations using rationalized Haar functions
 
 
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
 
16
 
1164-1175
 
2011
 1. Sohrab Bazm and Pedro Lima, Numerical Solution of Nonlinear Second Kind Two-Dimensional Volterra Integral Equations Using Extrapolation Methods
 
 
Aip Conference Proceedings
 
 
1281 (1)
 
1195-1198
 
2010
 
 
 
 
 
 
Conferences:
Title of Paper Title of Conference Place Year
 1. S. Bazm, M. Mehdizadeh Khalsaraei, Numerical solution of nonlinear two-dimensional Volterra integral equations using block-pulse functions
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applicatios

 

Payame Noor University, Tabriz, Iran
 
May 10-12, 2012
 
 1. M. Mehdizadeh Khalsaraei, S. Bazm, Positivity of Heun’s explicit third-order method
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applicatios

 

Payame Noor University, Tabriz, Iran
 
May 10-12, 2012
 1. S. Bazm, M. Mehdizadeh Khalsaraei, A direct method for the numerical solution of nonlinear two-dimensional Fredholm integral equations

 

The 43rd Annual Iranian Mathematics Conference

 

University of Tabriz
 
August 27-30, 2012
 
 1. M. Mehdizadeh Khalsaraei, S. Bazm, On the positivity step size coefficient of the classical explicit fourth-order Runge-Kutta method
The 43rd Annual Iranian Mathematics Conference

 

University of Tabriz
 
August 27-30, 2012
 
 
 1. S. Bazm, Operational matrix of integration for Euler polynomials
 
 
The 5th Mathematics Conference of P.N.U of Benis
 
University of Payam Noor, Benis
 
May 22, 2014
 
 1. S. Bazm, S. Sajjadi and A. AbolfazliKhonbi, Numerical solution of two-dimensional Volterra integral equations using block-pulse functions
 
 
5th Iranian Conference on Applied Mathematics
 
Bu-Ali Sina University
 
September 8-10, 2013
 
 1. S. Bazm, M. Bayat and A. AbolfazliKhonbi, Numerical solution of a class of two-dimensional nonlinear Volterra integral equations using Haar functions
 
 
5th Iranian Conference on Applied Mathematics
 
Bu-Ali Sina University
 
September 8-10, 2013
 1. Sohrab Bazm, Rebvar Salehi, Bernoulli polynomials for the numerical solution of nonlinear two-dimensional Volterra-Fredholm-Hammerstein integral equations
 
The 6th Mathematics Conference of P.N.U of Bostanabad
 
University of Payam Noor, Bostanabad
 
May 21, 2015
 1. Sohrab Bazm, Rebvar Salehi, Numerical solution of nonlinear two-dimensional Volterra-Fredholm-Hammerstein integral equations using Euler polynomials
 
 
The 6th Mathematics Conference of P.N.U of Bostanabad
 
University of Payam Noor, Bostanabad
 
May 21, 2015
 1. Sohrab Bazm, Alternative Legendre Galerkin method for the numerical solution of Urysohn integral equations
 
The 6th Seminar on Numerical Analysis and its Applications  
University of Maragheh
 
July 20-21, 2016
 1. Sohrab Bazm, Numerical solution of generalized Abel’s integral equations using Bernoulli collocation method
 
The 6th Seminar on Numerical Analysis and its Applications  
University of Maragheh
 
July 20-21, 2016

کتاب ها


تشویق ها


 

تشويق‌ها، جوايز و تقديرها
تاريخ دريافت مقام اعطا كننده محل دريافت علت دريافت عنوان
1385   دانشگاه تربیت معلم تهران   کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


 

شركت درهم‌انديشي‌ها، بازآموزي‌ها و كارگاه‌ها
تاريخ برگزاري محل برگزاري طول مدت دوره نام هم‌انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيره
شهریور 1390 دانشگاه مراغه 1 روز کارگاه مبانی جبر
شهریور 1390 دانشگاه مراغه 1 روز کارگاه مبانی جبر

آموزش


طرح درس


سایر


 
تاريخ برگزاري محل برگزاري نوع (سطح) دوره نام دوره
1389 Instituto Superior Técnico, UniversidadeTécnica de Lisboa, Lisboa, Portugal پژوهشی فرصت کوتاه مدت مطالعاتی
 
Language Proficiency:
 
Language
 
 
Degree of Proficiency
Writing Reading Speaking
Native  
Good
Fair Poor Native Good Fair Poor Native Good Fair Poor
 
English
 
   
*
       
*
       
*
   
 
Persian
 
 
*
       
*
       
*
      

پروژه های تحقیقاتی


 
 
 
 
Master’s Thesis Supervisor:
Title of Thesis Name of Student Place Year
A Nystrom interpolant for some weakly singular linear Volterra integral equations
Asiye Abolfazli Khonbi

 

University of Maragheh
 
September, 2013
 
Numerical methods for a Volterra integral equation with non-smooth solutions
Somayeh Sajjadi

 

University of Maragheh
 
August, 2013
Collocation and iterated collocation methods for a class of weakly singular Volterra integral equations

 

Elham Khosravi Farsani

 

University of Maragheh
 
September, 2013
Superconvergence of collocation methods for a class of weakly singular Volterra integral equations
Elahe Rahimi

 

University of Maragheh
 
September, 2013
 
A hybrid collocation method for a nonlinear Volterra integral equation with weakly singular kernel
 
 
Morteza Bayat
 
University of Maragheh
 
September, 2013
 
New algorithms for the numerical solution of nonlinear Fredholm and Volterra integral equations using Haar wavelets
 
 
Masumeh Rashidi
University of Maragheh
 
 
February, 2014
 
A new numerical algorithm to solve fractional differential equations based on operational matrix of generalized hat functions
 
 
Amin Rahbari
University of Maragheh
 
 
February, 2015
About a numerical method of successive interpolations for functional Hammerstein integral equations  
Maryam Sadigh
University of Maragheh
 
 
October, 2014
Some classes of nonsingular matrices with applications to the real eigenvalues of real matrices  
Rebvar Salehi
University of Maragheh
 
 
October, 2014
 
On inclusion and exclusion intervals for the real eigenvalues of real matrices
 
Akram Jalili
University of Bonab
 
 
October, 2012
3-point block methods for direct integration of general second-order differential equations  
Behzad Gharibi
Payame Noor University of
Tabriz
 
 
September, 2014
A collocation method based on Bernoulli operational matrix for numerical solution of generalized pantograph equation  
Sahar Amirzadeh
Payame Noor University of
Tabriz
 
 
February, 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Master’s Thesis Advisor:
Title of Thesis Name of Student Place Year
Fast enclosure for solution in underdetermined systems
Mohammad Cheraghi

 

University of Maragheh
 
August, 2013
 
Seminormal composition operators on L^2 spaces induced by matrices: The laplace density case
Maryam Salehian

 

University of Maragheh
 
April, 2015
A family of high-order multistep methods with vanished phase-lag and its derivatives for the numerical solution of the Schrodinger equation

 

Shabnam Mostafavi Khosroshahi

 

University of Maragheh
 
November, 2014
Convergence on error correction methods for solving initial value problems
Maryam Molayi

 

University of Maragheh
 
September, 2013
 
Efficient implicit scheme with positivity preserving and smoothing properties
 
 
Nashmil Usmani
 
University of Maragheh
 
October, 2014
 
The solution of the time-fractional diffusion equation by the generalized differential transform method
 
 
Asghar Esfandiary Kohlan
University of Maragheh
 
September, 2013
 
Fuzzy integrals and linearity
 
 
Farkhondeh Rahman
University of Maragheh
 
 
October, 2013
On inclusion and exclusion intervals for the real eigenvalues of real matrices  
Akram Jalili
University of Bonab
 
 
October, 2012
3-point block methods for direct integration of general second-order differential equations  
Behzad Gharibi
Payame Noor University of
Tabriz
 
 
September, 2014
A collocation method based on Bernoulli operational matrix for numerical solution of generalized pantograph equation  
Sahar Amirzadeh
Payame Noor University of
Tabriz
 
 
February, 2015

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه