دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - رحیم رحمتی اصغر

نام استاد رحیم رحمتی اصغر
گروه آموزشی ریاضی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی ریاضی محض- جبر جابجایی
محل تحصیل دانشگاه تهران
خط داخلی 120
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/rahmatiasghar
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه