دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - رضا معصومی جهاندیزی

نام استاد رضا معصومی جهاندیزی
گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی بیوفیزیک
محل تحصیل دانشگاه تربیت مدرس تهران
خط داخلی
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/rmasoomi
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


1- Diploma, Experimental Science, Emam Khomeini High school,
2- BSc, Biology, Razi University, Kermanshah
3- MSc, Biophysics, Tarbiat modarres University, Tehran
4- PhD, Biophysics, Tarbiat modarres University, Tehran

سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


1- تاثیر پرتوهای یونساز بر سلولها 
2- تاثیر میدان مغناطیسی بر روی تمایز و بیان ژنه ها

خلاصه مقالات


 
1- Reza Masoomi Jahandizi, Shahla Mohammadi, Mehdi ghiassi nejad. The comparative study of gamma ray sensitivity of Ramsar inhabitants: A region with high background radiation (11th Biology Conference of Iran 23-25 Aug., 2003 Urmia.
 
2- Reza Masoomi Jahandizi, Shahla Mohammadi, Mehdi ghiassi nejad. Radio sensitivity of inhabitants in high background natural radiation area (Ramsar). 3rd international WONUC conference on the effect of low and very low doses of ionizing radiation on human health. October 21-23, 2003, Tehran –Iran
 
 
3- Shahla Mohammadi, Reza Masoomi Jahandizi, Mozghan Amini, Alireza Doroudi. Estimate of DNA sensitivity in occupational exposure to ionizing radiation to DNA damage agent – a comet assay چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران کرمان 24-26 مرداد 1384
 
4-The study of radio sensitivity by induction of micronuclei and apoptosis of lymphocytes of inhabitants in high back ground radiation area in Ramsar – Iran-
هشتمین کنگره سراسری بیوشیمی و اولین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی 20-24 شهریور 1384 دانشگاه تربیت مدرس- ایران
5- The effect of 15 and 30 militesla static magnetic field on the rat neuronal induced mesenchymal stem cell, cell cycle.  Reza Masoomi Jahandizi, Parviz Abdolmaleki, Seyed Javad Mowla. The first Conference on Bioelectromagnetics, 30 Nov-1 Des 2011, Gazvin, Iran (The Distinguished Presented poster).
 
6- Masoomi Jahandizi, R., Abdolmaleki, P. and Mowla, S J. The investigation of static magnetic field effect on OCT4 gene expression in rat bone marrow mesenchymal stem cells. 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014. - Kharazmi University, Tehran, Iran.
 
7- Shiva Khaledzade, Mohammad Amin Hejazi and Reza Masoomi Jahandizi. Partial purification and characterization of bacteriocin from Lactobacillus plantarum EL3 isolated dairy products. The first international Conference on Healthy Agricultural, Nutrition and Community. 23-24 july 2015, Tehran, Iran
 
8- Shiva Khaledzade, Mohammad Amin Hejazi, Reza Masoomi Jahandizi, Characterization of Bacteriocin Produced by Lactobacillus Plantarum EL3 and its Antibacterial Effect. The 16th International and Iranian Congress of Microbiology. 25- 27 August 2015, Tehran – Iran
 
9- Reza Masoomi jahandizi, Mojtaba Amini. Novel thiazoline -copper and palladium complexes as efficient antibacterial agents. 17th Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference. 7-9 March 2016. Netherland.
 
10-Mojtaba Amini, Reza Masoomi jahandizi. Selective oxidation of sulfides bye a novel iron (III) complex containing an N, O – type bidentate oxazoline Ligand17th Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference. 7-9 March 2016. Netherland.
 
11- Reza Masoomi Jahandizi, Mansoor Aletaha and Saeed Dolatpour. Studying of the effect of silencing snail 1 gene on the expression level of miR-21 and MMP-9 in breast cancer cell line.
  Second IASBS Symposia in Biological Sciences, Cancer Cell Biology. 10-11 Nov. 2016, Zanjan
 
12- Saba Yari, Reza Masoomi, Mehrdad Payandeh, and Kheirollah yari. Molecular screening for E255K mutations in Imatinib Resistant-CML. International Congress on Biomedicine, 18-21 December 2017, Tehran, Iran.
 
13- Mehrdad Payandeh, Reza Masoomi Jahandizi, Saba Yari. Clinicopathologic Features in HER2-Positive Breast Cancer Women in Kermanshah. 20th National and 8th International Congress on Biology of Iran, 22-24 August 2018, Iran, Maragheh.
 
14- Reza masoomi Jahandizi, Mir Kamyar Musavi. Frequency of TEM beta-lactamase resistance gene in patients with urinary tract infections in Bonab County. 20th National and 8th International Congress on Biology of Iran, 22-24 August 2018, Iran, Maragheh.

کتاب ها


تشویق ها


پوستر برگزیده در اولین کنفرانس بیو الکترو مغناطیس در دانشگاه قزوین 90

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


1- انجمن زیست شناسی ایران 
2- انجمن ایمن زیستی ایران

اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


مدیر گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

علایق


کارگاه ها


 
1 - راستا دارو کلونینگ ژن ، اسفند 1387
2- گارگاه نانو تکنولوژی ایران- کره جنوبی  دانشگاه تربیت مدرس مهر1391
 

3- Molecular Genetic Methods (Characterization of transcription factors and identification of their target genes- gene expression profiling by quantitative real-time PCR Genome editing by CRISPR-Cas)
.23 August 2018, Maragheh, Iran.
 
4- Molecular and Physiological Studies of Lipid Metabolism in Health and Metabolic Disease. 23 August 2018, Maragheh, Iran
 
5- Stem cell Science and Technologies. 22 August 2018, Maragheh, Iran
 
6- Methods for Detection of Genetically Modified Organisms and their Food Products.  23 August 2018, Maragheh, Iran

آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


1- بررسی پاسخ تطابقی مولکولهای DNA در برابر پرتو گاما در ساکنین مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در رامسر
2- طرح تحقيقاتی و فناوري در زمينه سلول های بنيادی  ستاد توسعه فناوری سلول های بنيادی. تحت عنوان: تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر نرخ تمایز سلولهای مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشت آزمایشگاهی در جهت ایجاد سلولهای عصبی.