دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - باقر افتخاري سيس

نام استاد باقر افتخاري سيس
گروه آموزشی شیمی
درجه علمی استاد
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی شیمی آلی
محل تحصیل ایران
خط داخلی 117
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/Bagher Eftekhari-Sis
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


سوابق تحصيلي
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1387 تهران ايران دانشگاه صنعتي شريف دكتري شيمي آلي شيمي آلي
1384 تهران ايران دانشگاه صنعتي شريف كارشناسي ارشد شيمي آلي شيمي آلي
1382 تبریز ايران دانشگاه تبريز كارشناسي شيمي کاربردی شيمي کاربردی

سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي مرتبط با دانشگاه
1389 شيمي آلي پيشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
1388-حال شيمي فيزيك آلي کارشناسی دانشگاه مراغه
1387-حال شيمي آلي 2 کارشناسی دانشگاه مراغه
1389 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي کارشناسی دانشگاه مراغه
1387-حال شيمي آلي كشاورزي کارشناسی دانشگاه مراغه
1388-حال شيمي آلي زيست کارشناسی دانشگاه مراغه
1388-حال آز شيمي آلي 2 کارشناسی دانشگاه مراغه
1388-حال كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي کارشناسی دانشگاه مراغه
1388 شيمي عمومي کارشناسی دانشگاه مراغه
1388 زبان تخصصي شيمي کارشناسی دانشگاه مراغه
1389 روشهاي سنتز تركيبات آلي کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
 
سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي مرتبط با دانشگاه
سال پایان سال شروع موسسه سمت
حال 1389 دانشگاه مراغه مدير گروه شيمي
حال 1389 دانشگاه مراغه مدير ارتباط با صنعت دانشگاه
حال 1389 دانشگاه مراغه دبير كميته كارآفريني

علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه