دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - محمدرضا عظیمی

نام استاد محمدرضا عظیمی
گروه آموزشی ریاضی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی آنالیز ریاضی
محل تحصیل
خط داخلی 110
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/mrazimi
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


Name: Mohammadreza Azimi
 
Birth Date:21/03/1980
 
 Office Address: Department of Mathematics, University of Maragheh, Maragheh, Iran
 
Email Address: mhr.azimi@maragheh.ac.ir

سوابق تحصیلی


Degree University City Country Year
From to
PhD Tabriz Tabriz Iran 2006 - 2010
M. Sc. Tabriz Tabriz Iran 2003 - 2005
B. Sc. T. M. Azarbaijan Tabriz Iran 1999 - 2003
Title of thesis Degree
Weighted composition operators on some function spaces Ph.D.
Local spectral properties of weighted shifts M. Sc.
 

سوابق تدریس


Title of course Lave Name of Institution Year
Mathematical Analysis (1,2) B. Sc. University of Maragheh From 2010
Differential Equations B. Sc. University of Tabriz From 2006
Calculus B. Sc. University of Maragheh & Tabriz From 2006
Real Analysis M. Sc. University of Maragheh 2012
Operator Theory M. Sc. University of Maragheh 2012

زمینه های پژوهشی


1- آنالیز تابعی
2- نظریه عملگرها
3- عملگرهای ترکیبی
4- دینامیک عملگرها

خلاصه مقالات


Title Journal Vol. No Page Year
SOME WEAK HYPONORMAL CLASSES OF
WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS
Bull. Korean Math. Soc. 47(4) 793-803 2010
A note on J-sets of linear operators RACSAM 105 449-453 2011
Conditional multiplication operators Bull. Malaysian math. Soci. (2) 37(1) 165–171 2014
SUBNORMALITY AND WEIGHTED COMPOSITION
OPERATORS ON L2 SPACES
Kyungpook math. J. 55 345-353 2015
COMPOSITION OPERATORS ON THE WEIGHTED LOCALLY CONVEX SPACE OF MEASURABLE FUNCTIONS J. An Univ. Oradea, fasc. Mat 22 63-68 2015
SUBSPACE- DISKCYCLIC SEQUENCES OF LINEAR
OPERATORS
Sahand Com. Math. Anal. 6   2017
Numerical solution of a class of nonlinear Volterra integral equations using Bernoulli operational matrix of integration Acta Universitatis Matthiae Belii, series Mathematics 23 35-56 2015
ON REDUCIBILITY OF WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS Bulletin of Iranian Math. Soc. In press   2016

J-Class Sequences of Linear Operators

 
Complex Analysis and Operator Theory In press   2017

کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


Title of seminar, Workshop,etc. Place Year
Analysis seminar of the universities Linz, Prague and Salzburg Franking, Upper Austria May 28-30,2010
50th  Mathematics & Mechanics Conference N. Sci. Academy of Azarbaijan, Baku 2009
Seminar of operator algebras Salzburg Aug. 5, 2010
Workshop of  Meteorology Tabriz 2008
Workshop of  Geometry and Topology University of Maragheh 2013
Workshop of  Fundamental Algebra University of Maragheh 2011
Workshop of   set theory and applications University of Maragheh 2012
Variational analysis and optimization University of Tabriz 2012

آموزش


طرح درس


سایر


Title of paper Title of Conferece Place Year

Compact Lambert Multiplication Operators

International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications

University of Payam Noor, Tabriz 2012

P-HYPONORMALITY OF WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS

The 20nd Seminar on Mathematical analysis and Its Applications

University of Maragheh 2012

A NOTE ON HYPERCYCLICITY

The 20nd Seminar on Mathematical analysis and Its Applications

University of Maragheh 2012

An invariant subspace for composition operators

43rd Annual Iranian Mathematics Conference

University of Tabriz 2012
Reducibility of conditional type operators پنجمین همایش علمی تخصصی ریاضی University of Payam Noor, Benis 2014
Subspace characterization of weighted composition operators on L2 spaces The 21nd Seminar on Mathematical analysis and Its Applications Azad Islamic university of Hamadan 2014
Scientific Committee  The 20nd Seminar on Mathematical analysis and Its Applications University of Maragheh 2012
Scientific Committee  5th Mathematical symposium University of Payam Noor, Benis 2014
Dual of weighted C-Bessel mapping The 7th national conference on Mathematics University of Payam Noor, Tabriz 2015

پروژه های تحقیقاتی


ابردورگی انتقالهای وزن دار روی فضاهای اورلیچ

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه