دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - امیرعباس برزگر

نام استاد امیرعباس برزگر
گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیولوژی جانوری
محل تحصیل دانشگاه خوارزمی
خط داخلی
موبایل 09127286202
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/barzegari Amir Abbas
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


اساس بیولوژیک اعتیاد -مدلهای جانوری سوختگی - سمیت در جانوران آزمایشگاهی

خلاصه مقالات


1-Sahraei H. , Barzegari A.A. , Shams J. , Zarrindast M.R., Haeri-rohani A. , Ghoshooni H. , Sepehri H. , Salimi H., (2006).Theophylline inhibits tolerance and sensitization induced by morphine:a conditioned place preference paradigm study in female mice . Behavioural pharmacology 17:621-628
 
2- Sahraei H., Aliabadi A.A. , Zarrindast M.R.,Ghoshooni H., Nasiri A., Barzegari-sorkhe A.A., Yari m., Zardooz h., Hossein-mardi L.Faragi N., Shams J., (2007).Ascorbic acid antagonizes nicotine-induced place preference and behavioural sensitization in mice .European journal of pharmacology 560:42-48
3- Barzegari-Sorkheh  A. A., Oryan S., Sahraei H.,(2012) The role of nitric oxide on the acquisition and expression of nicotine-induced conditioned place preference and dopamine-related behaviors in rats .. African journal of pharmacy and pharmacology. 6(34):2544-2553
 
4-Amir Abbas Barzegari, Masood Hashemzaei, Raheleh Majdani, Ali-Reza Alihemmati.(2018).Effects of topical treatment of second-degree burn wounds with Lactobacillus acidophilus on the wound healing process in male rats. 3(3):23-30
 
5-Amir Abbas Barzegari, Masood Hashemzaei, Ali-Reza Alihemmati, Soroush Soltani, Behrouz Naseri.(2018).Effects of Lactobacillus rhamnosus (ATCC 7469) ointment on second-degree burn wound in Wistar rat.5(1):1-9
 
3-علی آبادی علی اکبر، صدوقی مهرانگیز، قشونی حسن، علاف جوادی مهروز، سلیمی سید حسین،برزگری امیرعباس ، حسین مردی لیلا ، یاری مریم ، فرجی نسرین ، زردوز حمیرا، شمس جمال. مهار ترجیح مکان شرطی شده و حساسیت حرکتی ناشی از نیکوتین توسط آسکوربیک اسید در موش کوچک آزمایشگاهی . مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی .جلد 10 شماره 1 بهار 1385.
 
4-صحرایی هدایت ، قشونی حسن، برزگری امیر عباس ، حایری- روحانی علی، سپهری حوری. تئوفیلین مهار کننده القاء تحمل و حساسیت به مورفین : یک بررسی به روش ترجیح مکان شرطی شده در موش کوچک آزمایشگاهی .دوفصلنامه تحقیقات علوم رفتاری (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ).سال اول . شماره 1 .بها ر و تابستان 1382(21-26)
 
- مهار تحمل حرکتی ناشی از مورفین توسط آسکوربیک اسید در موش کوچک آزمایشگاهی ماده .امیر عباس برزگری ، رضا بدل زاده ، هدایت صحرایی ( اولین همایش بین المللی علوم زیستی ایران ، آذرماه 1384)
2- تئوفیلین تحمل و حساسیت به مورفین را در موش کوچک آزمایشگاهی ماده مهار می کند.امیر عباس برزگری ، هدایت صحرایی ، علی حائری روحانی ، حوری سپهری .( کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی
3- نقش نیتریک اکساید در بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از نیکوتین و رفتارهای وابسته به دوپامین در موش بزرگ آزمایشگاهی نر) پوستر :همایش کشوری علوم اعصاب گرگان 1389)
4-اثرات سوء اعتياد به دارو و الكل بر تغذيه. امیر عباس برزگری.دومين همايش ملي قران و علوم زيست شناختي با محوريت غذاي سالم.19 اسفند ماه 1395
5-نقش مكملها و افزودنيهاي غذايي پروبيوتيكي در سلامت. امیر عباس برزگری.دومين همايش ملي قران و علوم زيست شناختي با محوريت غذاي سالم.19 اسفند ماه 1395
6- چرايي حرام بودن مصرف الكل از منظر قران: یک بررسی زیستی و روانشناختی. امیر عباس برزگری. علی افشاری. دومين همايش ملي قران و علوم زيست شناختي با محوريت غذاي سالم.19 اسفند ماه 1395
7-Ascorbic acid inhibits nicotine-induced behavioral sensitization in female mice .A.A. Aliabadi , A.A. Barzegari, H.Sahraei, H. Ghoshooni.A. Noroozzedeh .P. Rostami.(2th FAONS congress,Tehran.2004)
8-Inhibition of nicotine-induced behavioral tolerance by ascorbic acid in female mice .M.A lghasi, H. Sahraei, H. Ghoshooni,A.A. Barzegari,A.A. Aliabadi,A.noroozzadeh(2th FAONS congress,Tehran,2004)
 9- The role of nitric oxide within the ventral tegmental area in the acquisition and expression of nicotine-induced conditioned place preference in rats.(The 9th National congress on addiction biology,2015). 10- Internet pornography addiction: from fantasy to reality. (5th basic and clinical neuroscience congress. 2016)
 
 
سخنرانی :
1- The role of nitric oxide within the nucleus accumbens shell on the acquisition and the expression of nicotine-induced conditioned place preference in rats.(The 6th National congress on addiction biology,1391).
2- Effects of Lactobacillus Rhamnosus on Healing Process of Second Degree Burn Wound in Wistar Rats. Amir Abbas Barzegari- Masood Hasemzaei- Ali-Reza Alihemmati- Soroush soltani- Behrooz Naseri 1th International and 3rd national congress of wound healing and tissue repair - Iran, Tehran - October 26 - 28, 2016
3- Effect of topical application of Lactobacillus acidophilus on second degree burn wound in male rats. Masoud Hashemzaei- Amir Abbas Barzegari- Raheleh Majdani- Ali-Reza Alihemmati. 1th International and 3rd national congress of wound healing and tissue repair - Iran, Tehran - October 26 - 28, 2016
 
 
 

کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


علایق


تحقق در زمینه اساس بیولوژیک اعتیاد-  اثر مواد مختلف بر روند بهبود سوختگی - اثر عصاره و اسانس گیاهان دارویی بر حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه ها


برگزاری کارگاه HSE  در زمینه علوم جانوری   و  کار باحیوانات آزمایشگاهی
کارگاه نوروبیولوژی اعتیاد

آموزش


  1. پرندگان .نویسنده کوت پالمترجمان :منصور علی آبادیان ، علی اکبر باقریان ،امیر عباس برزگری ( انتشارات سخن گستر- مشهد مقدس .سال چاپ 1384)
  2. عصب زیست شناسی اعتیاد . نویسنده :James D.Stoehr.
مترجم : امیر عباس برزگری.  انتشارات دانشگاه مراغه  سال چاپ: 1393
  1. فیزیولوژی در یک نگاه . نویسندگان: جرمی وارد – راجر لیندن.
مترجم: امیر عباس برزگری – زهرا حیدر زاده . انتشارات دانشگاه مراغه – سال چاپ:1395
 

طرح درس


درس آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران - آزمایشگاه جانور شناسی بی مهرگان - آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری یک - آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2

سایر


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه