دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - محمدکاظم بهرامی

نام استاد محمدکاظم بهرامی
گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی استادیار
تحصیلات کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تکوین
محل تحصیل
خط داخلی 122
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/mkbahrami
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


کارشناسی: زیست شناسی گیاهی از دانشگاه تربیت معلم تهران
کارشناسی ارشد: زیست شناسی سلولی- تکوینی از دانشگاه تبریز
دکتری:  دانشجوی دکتری زیست شناسی سلولی- تکوینی در دانشگاه تبریز
 

سوابق تدریس


تدریس از سال 1385 تا کنون شامل دروس:
-سلولی و مولکولی
- زیست شناسی
- اکولوژی
- سیستماتیک گیاهی
- آناتومی گیاهی
- مبانی محیط زیست
- مفاهیم زیست شناختی
 

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


تشویق ها


- استاد نمونه دانشگاه مراغه در سال 1391

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


- مدیریت گروه از سال 1389 تا سال 1391
- عضو کمیته بیوتکنولوژی دانشگاه مراغه
- عضو کمیته گیاهان دارویی دانشگاه مراغه

علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی


 Investigation of relationship between pollen morphology and self-incompatibility in various cultivars of Olea europaea.  

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه