دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - صالح شهابی وند

نام استاد صالح شهابی وند
گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیولوژی گیاهی
محل تحصیل دانشگاه تربیت مدرس
خط داخلی 504
موبایل 09141201811
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/shahabivand
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


 • دکتر صالح شهابی‌وند
مرتبه علمی: دانشیار پایه 27
آدرس محل کار: مراغه – میدان مادر – دانشگاه مراغه
تلفن محل کار: 37276068-041
آدرس پست الکترونیکی: shahabi70@yahoo.com؛ shahabi@maragheh.ac.ir
تلفن همراه: 09141201811  
 

سوابق تحصیلی


 1. سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی گرایش مدرک دانشگاه محل تحصیل شهر و کشور سال اخذ مدرک
زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی دکتری تخصصی تربیت مدرس تهران - ایران 1391
زیست شناسی اکولوژی گیاهی کارشناسی ارشد تربیت مدرس تهران - ایران 1377
زیست شناسی علوم گیاهی کارشناسی تبریز تبریز - ایران 1373
 
 
عنوان پایان نامه دکتری: بررسی تاثیر قارچهای مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت بر گندم سرداری39 تحت سمیت کادمیوم در خاک.
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی گونه های گیاهی مناسب اکولوژیکی برای احداث باغ گیاه شناسی در منطقه دماوند

سوابق تدریس


 1. سابقه ارائه خدمات آموزشی
عنوان درس موسسه محل تدریس
بیوتکنولوژی محیط زیست دانشگاه مراغه
متابولیسم گیاهی دانشگاه مراغه
سازوکار ملکولی فتوسنتز دانشگاه مراغه
اکولوژی دانشگاه مراغه
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مراغه
اقلیم شناسی دانشگاه مراغه
فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور و دانشگاه مراغه
آناتومی و مرفولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه مراغه
 
 
 

زمینه های پژوهشی


 1. کتاب:
"فیزیولوژی تنشهای محیطی در گیاهان (غیر زیستی)". سال 1395. انتشارات دانشگاه مراغه
 
 1. طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته:
2 مورد
 
 1. راهنمایی و مشاوره پایاننامه کارشناسی ارشد:
18 مورد
 

خلاصه مقالات


 1. مقالات معتبر در ژورنالهای ISI و ژورنال‌های علمی-پژوهشی وزارت علوم
 
 1. Root endophytic fungus Piriformospora indica affected growth, cadmium partitioning and chlorophyll fluorescence of sunflower under cadmium toxicity (2017). Published in Ecotoxicology and Environmental Safety.
 2. Toxic metals accumulation in Trichoderma asperellum and T. harzianum (2017). Published in Microbiology.
 3. A practicable method for zinc enrichment in lettuce leaves by theendophyte fungus Piriformospora indica under increasing zinc supply (2016). Published in Scientia Horticulturae.
 4. Piriformospora indica affects growth, tropane alkaloids production and gene expression in Atropa belladonna L. plantlets (2017). Published in Medicinal Plants - International Journal of Phytomedicines and Related Industries.
 5. Novel pectinase from Piriformospora indica, optimization of growth parameters and enzyme production in submerged culture condition (2018). Published in Turkish Journal of Biochemistry.
 6. Antioxidant activity and gene expression associated with cadmium toxicity in wheat affected by mycorrhizal fungus (2016). Published in Zemdirbyste-Agriculture.
 
 1. The effects of root endophyte and arbuscular mycorrhizal fungi on growth and cadmium accumulation in wheat under cadmium toxicity (2012). Published in Plant Physiology and Biochemistry.
 
 1. Plant biostimulants (Funneliformis mosseae and humic substances) rather than chemical fertilizer improved biochemical responses in peppermint (2018). Published in Iranian Journal of Plant Physiology.
 
 1. The Cadmium Toxicity in Helianthus annuus can be Modulated by Endosymbiotic Fungus (Piriformospora indica) (2017). Published in Journal of Genetic Resources.
 
 1. Impact of endophyte fungus Serendipita indica on fungus-assisted phyto-stabilization and performance of Carthamus tinctorius in a lead polluted soil (2019). Published in Plant researches.
 
 1. WHEAT BIOCHEMICAL RESPONSE TO CADMIUM TOXICITY UNDER Funneliformismosseae AND Piriformospora indica SYMBIOSISPublished in BOTANICA LITHUANICA.
 
 1. A theoretical evidence for cooperativity effects in fluorinecentered halogen bonds: linear (FCN)2–7 and (FNC)2–7 clusters (2014). Published in Structural Chemistry.
 
 
 1. Allelopathic Effects of Pine Needle Extracts on Germination and Seedling Growth of Ryegrass and Kentucky Bluegrass (2012). Published in Advances in Environmental Biology.
 
 1. Synthesis of porous poly(acrylamide) hydrogels using calcium carbonate and its application for slow release of potassium nitrate (2009). Published in eXPRESS Polymer Letters.
 
 1. The effect of water stress on the antioxidant content, protective enzyme activities, proline content and lipid peroxidation in wheat seedling (2008). Published in Pakistan J. of Biological Sciences.
 
 1. Release behavior of 2, 4- dichlorophenoxyacetic acid herbicide using novel porous polyacrylamide hydrogels (2009). Published in e-Polymer.
 
17. بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica (1396). چاپ شده در پژوهش های سلولی و ملکولی.
18. بررسی اثر قارچ Piriformospora indica بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتی‌اکسیدانی گیاه شابیزک در شرایط درون شیشه (1397). چاپ شده در فرایند کارکرد گیاهی.
19. تغییر در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گیاه کاهو تحت تیمار قارچ Piriformospora indica و عنصر روی (1397). چاپ شده در فرایند کارکرد گیاهی.
20. اثر الیسیتورهای قارچی و مخمری بر تولید تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج در شرایط کشت درون شیشه (1398). چاپ شده در فرایند کارکرد گیاهی.
                21. بهینه سازی تولید پکتین از پریفورموسپورا ایندیکا از ضایعات چغندرقند به روش تاگوچی (1398). چاپ شده در پژوهش های سلولی و ملکولی.
         
 
 1. برخی از مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های معتبر علمی
 • اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica در میزان توزیع سرب در گیاه گلرنگ تحت سمیت سرب در خاک. بيستمين كنگره ملي و هشتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. مراغه- 1397.
 • تغيير در ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي و پرولين گياه گلرنگ در پاسخ به همزيستي قارچ اندوفيت تحت غلظت هاي مختلف سرب در خاك. بيستمين كنگره ملي و هشتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. مراغه- 1397.
 • تاثير تيمار اسيدهيوميك در پايداري رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه كلزا تحت تنش شوري. بيستمين كنگره ملي و هشتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. مراغه- 1397.
 •  
 • تاثیر قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه بر آسکوربات کل و اکسید در گندم رقم هما تحت سمیت کادمیوم. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی. 1392
 • اثرات قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه روی گلوتاتیوى کل و اکسید در گندم هما تحت سمیت کادمیوم. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی. 1392
 •  
 • پتانسیل جدایه harzianum TS103   Trichoderma در حذف کادمیوم از محیط آبی. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 1396
 • آیا جدایه های جدید تریکودرمای جداسازی شده از خاک آلوده توانایی تحمل سرب را دارند؟ دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 1396
 •             بررسی احتمال تولید آنزیم پکتیناز توسط قارچ پریفورموسپورا ایندیکا از تفاله چغندر قند.دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.1396
 • تأثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica و عنصر روي بر جذب عناصر غذايي در گياه كاهو. نوزدهمين كنگره ملي و هفتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. تبریز 1395.
 • زيست پالايي عنصر نيكل توسط گونه ايي از Trichoderma sp. نوزدهمين كنگره ملي و هفتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. تبریز 1395.
 • بهينه سازي توليد پلي گالاكتوروناز توسط قارچ پريفورموسپورا اينديكا از تفاله چغندر قند بوسيله پاسخ سطح. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.1396
 • غني سازي عنصر روي در برگ كاهو با استفاده از قارچ اندوفيت و عنصر روي. همايش ملي يافته هاي پژوهش و فناوري در اكوسيستم هاي طبيعي و كشاورزي. تهران- 1395.
 • تاثیر قارچ آندوفیت Piriformospora indica  بر آنزیمهای آنتی اکسیدان گندم رقم سرداری  تحت سمیت کادمیوم39. ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی – کرمان – 1391.
 • بررسی اثر قارچ Piriformospora indica  بر رشد و رنگیزه های فتوسنتزی در گندم رقم سرداری39 تحت سمیت کادمیوم.  ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی – کرمان – 1391.
 • تاثیر قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه بر رشد گندم رقم سرداری39 تحت سمیت کادمیوم در خاک. ارائه شده در دوازدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران – کرج – 1391.
 • مصرف ذخایر بذر در رشد گیاهچه گندم در تنش خشکی. ارائه در همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی – کرج – 1386.
 • رفع دورمانسی دوگانه پوسته ای و جنینی بذر گیاه دارویی بذرالبنچ با استفاده از برخی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی. نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راههای توسعه آن- 1394.
 • اثر کاربرد برگی سلفات روی بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی برگ گیاه دارویی مرزه. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوزی گیاهی ایران. 1394.
 • بررسی میزان فعالیت آنزیم پکتیناز قارچ P. indica.  سومین همایش علوم و صنایع غذایی. 1394.
 •  
 • شناسایی گیاهان تراریخت ترانس پلاستومی با نانو حسگر زیستی. اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران. 1394.
- Organic and bio-fertilizers affects hydrogen peroxide and malondialdehyde contents in dragonhead plants. 1393. The comprehensive National Congress of Novel Findings of Biology.
- Suspension cell culture optimization of A. belladonna L. 1393. The comprehensive National Congress of Novel Findings of Biology.
- Optimization of pectinase activity from Piriformospora indica by sugar beet pulp. 1395. 14 th. Conference in Biochemistry and Biophysics.
- Evaluation of the kappa carrageenan-chitosan nano magnetics efficiency on purification of P. indica. 1395. 2 th. Conference in Proteins and Peptides.
 

 

کتاب ها


تشویق ها


 1. تشویق و لوح سپاس
 •  
محل دریافت و عنوان اعطاء کننده تاریخ دریافت
استاد نمونه دانشگاه دانشگاه مراغه – ریاست دانشگاه
 1.  
استاد نمونه دانشگاه دانشگاه مراغه – ریاست دانشگاه
 1.  
مدرس نمونه دانشگاه دانشگاه مراغه – ریاست دانشگاه
 1.  
مدرس نمونه دانشکده دانشکده کشاورزی مراغه- معاون آموزشی دانشگاه تبریز
 1.  
لوح سپاس
(برگزاری هر چه بهتر فرامین مقام معظم رهبری در دانشگاه)
دانشگاههای استان- رئیس دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان
 1.  
لوح تقدیر
(حسن اجرای راهیان نور)
ناحیه مقاومت بسیج- فرمانده سپاه مراغه
 1.  
 
 
 

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


 1. تخصص‌ها و عضویت در مجامع علمی
 • مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • عضو پیوسته انجمن زیست شناسی ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن زیست‌شناسی ایران

اختراعات


اختراعات

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


 1. سابقه موقعیت و پست های اجرایی مرتبطبا دانشگاه
سمت موسسه سال شروع سال پایان
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراغه 1378 1384
معاون اداری و مالی دانشگاه مراغه 1384 1387
رییس دانشکده علوم دانشگاه مراغه 1391 1392
رییس دانشگاه دانشگاه مراغه 1392 1394
دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه مراغه 1394 ادامه دارد
مشاور رییس دانشگاه دانشگاه مراغه 1394 1398
دبیر کنگره بین المللی زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 1397 -
 
 

علایق


علایق

کارگاه ها


کارگاه ها

آموزش


برنامه آموزشی

طرح درس


طرح درس

سایر


 1. اطلاعات شخصی
 
 • دکتر صالح شهابی‌وند
مرتبه علمی: دانشیار پایه 27
آدرس محل کار: مراغه – میدان مادر – دانشگاه مراغه
تلفن محل کار: 37276068-041
آدرس پست الکترونیکی: shahabi70@yahoo.com؛ shahabi@maragheh.ac.ir
تلفن همراه: 09141201811  
 
رشته تحصیلی گرایش مدرک دانشگاه محل تحصیل شهر و کشور سال اخذ مدرک
زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی دکتری تخصصی تربیت مدرس تهران - ایران 1391
زیست شناسی اکولوژی گیاهی کارشناسی ارشد تربیت مدرس تهران - ایران 1377
زیست شناسی علوم گیاهی کارشناسی تبریز تبریز - ایران 1373
 
 
عنوان پایان نامه دکتری: بررسی تاثیر قارچهای مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت بر گندم سرداری39 تحت سمیت کادمیوم در خاک.
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی گونه های گیاهی مناسب اکولوژیکی برای احداث باغ گیاه شناسی در منطقه دماوند
 
 1. سابقه ارائه خدمات آموزشی
عنوان درس موسسه محل تدریس
بیوتکنولوژی محیط زیست دانشگاه مراغه
متابولیسم گیاهی دانشگاه مراغه
سازوکار ملکولی فتوسنتز دانشگاه مراغه
اکولوژی دانشگاه مراغه
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مراغه
اقلیم شناسی دانشگاه مراغه
فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور و دانشگاه مراغه
آناتومی و مرفولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه مراغه
 
 
 1. سابقه موقعیت و پست های اجرایی مرتبطبا دانشگاه
سمت موسسه سال شروع سال پایان
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراغه 1378 1384
معاون اداری و مالی دانشگاه مراغه 1384 1387
رییس دانشکده علوم دانشگاه مراغه 1391 1392
رییس دانشگاه دانشگاه مراغه 1392 1394
دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه مراغه 1394 ادامه دارد
مشاور رییس دانشگاه دانشگاه مراغه 1394 1398
دبیر کنگره بین المللی زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 1397 -
 
 
 1. تشویق و لوح سپاس
 •  
محل دریافت و عنوان اعطاء کننده تاریخ دریافت
استاد نمونه دانشگاه دانشگاه مراغه – ریاست دانشگاه
 1.  
استاد نمونه دانشگاه دانشگاه مراغه – ریاست دانشگاه
 1.  
مدرس نمونه دانشگاه دانشگاه مراغه – ریاست دانشگاه
 1.  
مدرس نمونه دانشکده دانشکده کشاورزی مراغه- معاون آموزشی دانشگاه تبریز
 1.  
لوح سپاس
(برگزاری هر چه بهتر فرامین مقام معظم رهبری در دانشگاه)
دانشگاههای استان- رئیس دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان
 1.  
لوح تقدیر
(حسن اجرای راهیان نور)
ناحیه مقاومت بسیج- فرمانده سپاه مراغه
 1.  
 
 
 1. عضویت در کمیته ها و شوراها
نام کمیته یا شورا نوع همکاری مکان یا سازمان مربوطه سال شروع
هیات اجرایی جذب هیات علمی دبیر و عضو دانشگاه مراغه 1388
کارگروه بررسی توانایی علمی رشته زیست سلولی و ملکولی عضو دانشگاه مراغه 1389
کمیته فرهنگی دبیر دانشکده کشاورزی مراغه 1379
شورای فرهنگی عضو دانشگاه مراغه 1384
کمیته انظباطی دبیر دانشکده کشاورزی مراغه 1379
کمیته موارد خاص عضو دانشگاه مراغه 1391
شورای دانشگاه عضو دانشگاه مراغه 1392
 
 
 1. مقالات معتبر در ژورنالهای ISI و ژورنال‌های علمی-پژوهشی وزارت علوم
 
 1. Root endophytic fungus Piriformospora indica affected growth, cadmium partitioning and chlorophyll fluorescence of sunflower under cadmium toxicity (2017). Published in Ecotoxicology and Environmental Safety.
 2. Toxic metals accumulation in Trichoderma asperellum and T. harzianum (2017). Published in Microbiology.
 3. A practicable method for zinc enrichment in lettuce leaves by theendophyte fungus Piriformospora indica under increasing zinc supply (2016). Published in Scientia Horticulturae.
 4. Piriformospora indica affects growth, tropane alkaloids production and gene expression in Atropa belladonna L. plantlets (2017). Published in Medicinal Plants - International Journal of Phytomedicines and Related Industries.
 5. Novel pectinase from Piriformospora indica, optimization of growth parameters and enzyme production in submerged culture condition (2018). Published in Turkish Journal of Biochemistry.
 6. Antioxidant activity and gene expression associated with cadmium toxicity in wheat affected by mycorrhizal fungus (2016). Published in Zemdirbyste-Agriculture.
 
 1. The effects of root endophyte and arbuscular mycorrhizal fungi on growth and cadmium accumulation in wheat under cadmium toxicity (2012). Published in Plant Physiology and Biochemistry.
 
 1. Plant biostimulants (Funneliformis mosseae and humic substances) rather than chemical fertilizer improved biochemical responses in peppermint (2018). Published in Iranian Journal of Plant Physiology.
 
 1. The Cadmium Toxicity in Helianthus annuus can be Modulated by Endosymbiotic Fungus (Piriformospora indica) (2017). Published in Journal of Genetic Resources.
 
 1. Impact of endophyte fungus Serendipita indica on fungus-assisted phyto-stabilization and performance of Carthamus tinctorius in a lead polluted soil (2019). Published in Plant researches.
 
 1. WHEAT BIOCHEMICAL RESPONSE TO CADMIUM TOXICITY UNDER Funneliformismosseae AND Piriformospora indica SYMBIOSISPublished in BOTANICA LITHUANICA.
 
 1. A theoretical evidence for cooperativity effects in fluorinecentered halogen bonds: linear (FCN)2–7 and (FNC)2–7 clusters (2014). Published in Structural Chemistry.
 
 
 1. Allelopathic Effects of Pine Needle Extracts on Germination and Seedling Growth of Ryegrass and Kentucky Bluegrass (2012). Published in Advances in Environmental Biology.
 
 1. Synthesis of porous poly(acrylamide) hydrogels using calcium carbonate and its application for slow release of potassium nitrate (2009). Published in eXPRESS Polymer Letters.
 
 1. The effect of water stress on the antioxidant content, protective enzyme activities, proline content and lipid peroxidation in wheat seedling (2008). Published in Pakistan J. of Biological Sciences.
 
 1. Release behavior of 2, 4- dichlorophenoxyacetic acid herbicide using novel porous polyacrylamide hydrogels (2009). Published in e-Polymer.
 
17. بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica (1396). چاپ شده در پژوهش های سلولی و ملکولی.
18. بررسی اثر قارچ Piriformospora indica بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتی‌اکسیدانی گیاه شابیزک در شرایط درون شیشه (1397). چاپ شده در فرایند کارکرد گیاهی.
19. تغییر در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گیاه کاهو تحت تیمار قارچ Piriformospora indica و عنصر روی (1397). چاپ شده در فرایند کارکرد گیاهی.
20. اثر الیسیتورهای قارچی و مخمری بر تولید تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج در شرایط کشت درون شیشه (1398). چاپ شده در فرایند کارکرد گیاهی.
                21. بهینه سازی تولید پکتین از پریفورموسپورا ایندیکا از ضایعات چغندرقند به روش تاگوچی (1398). چاپ شده در پژوهش های سلولی و ملکولی.
         
 
 1. برخی از مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های معتبر علمی
 • اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica در میزان توزیع سرب در گیاه گلرنگ تحت سمیت سرب در خاک. بيستمين كنگره ملي و هشتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. مراغه- 1397.
 • تغيير در ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي و پرولين گياه گلرنگ در پاسخ به همزيستي قارچ اندوفيت تحت غلظت هاي مختلف سرب در خاك. بيستمين كنگره ملي و هشتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. مراغه- 1397.
 • تاثير تيمار اسيدهيوميك در پايداري رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه كلزا تحت تنش شوري. بيستمين كنگره ملي و هشتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. مراغه- 1397.
 •  
 • تاثیر قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه بر آسکوربات کل و اکسید در گندم رقم هما تحت سمیت کادمیوم. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی. 1392
 • اثرات قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه روی گلوتاتیوى کل و اکسید در گندم هما تحت سمیت کادمیوم. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی. 1392
 •  
 • پتانسیل جدایه harzianum TS103   Trichoderma در حذف کادمیوم از محیط آبی. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 1396
 • آیا جدایه های جدید تریکودرمای جداسازی شده از خاک آلوده توانایی تحمل سرب را دارند؟ دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 1396
 •             بررسی احتمال تولید آنزیم پکتیناز توسط قارچ پریفورموسپورا ایندیکا از تفاله چغندر قند.دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.1396
 • تأثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica و عنصر روي بر جذب عناصر غذايي در گياه كاهو. نوزدهمين كنگره ملي و هفتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. تبریز 1395.
 • زيست پالايي عنصر نيكل توسط گونه ايي از Trichoderma sp. نوزدهمين كنگره ملي و هفتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران. تبریز 1395.
 • بهينه سازي توليد پلي گالاكتوروناز توسط قارچ پريفورموسپورا اينديكا از تفاله چغندر قند بوسيله پاسخ سطح. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.1396
 • غني سازي عنصر روي در برگ كاهو با استفاده از قارچ اندوفيت و عنصر روي. همايش ملي يافته هاي پژوهش و فناوري در اكوسيستم هاي طبيعي و كشاورزي. تهران- 1395.
 • تاثیر قارچ آندوفیت Piriformospora indica  بر آنزیمهای آنتی اکسیدان گندم رقم سرداری  تحت سمیت کادمیوم39. ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی – کرمان – 1391.
 • بررسی اثر قارچ Piriformospora indica  بر رشد و رنگیزه های فتوسنتزی در گندم رقم سرداری39 تحت سمیت کادمیوم.  ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی – کرمان – 1391.
 • تاثیر قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه بر رشد گندم رقم سرداری39 تحت سمیت کادمیوم در خاک. ارائه شده در دوازدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران – کرج – 1391.
 • مصرف ذخایر بذر در رشد گیاهچه گندم در تنش خشکی. ارائه در همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی – کرج – 1386.
 • رفع دورمانسی دوگانه پوسته ای و جنینی بذر گیاه دارویی بذرالبنچ با استفاده از برخی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی. نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راههای توسعه آن- 1394.
 • اثر کاربرد برگی سلفات روی بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی برگ گیاه دارویی مرزه. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوزی گیاهی ایران. 1394.
 • بررسی میزان فعالیت آنزیم پکتیناز قارچ P. indica.  سومین همایش علوم و صنایع غذایی. 1394.
 • شناسایی گیاهان تراریخت ترانس پلاستومی با نانو حسگر زیستی. اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران. 1394.
- Organic and bio-fertilizers affects hydrogen peroxide and malondialdehyde contents in dragonhead plants. 1393. The comprehensive National Congress of Novel Findings of Biology.
- Suspension cell culture optimization of A. belladonna L. 1393. The comprehensive National Congress of Novel Findings of Biology.
- Optimization of pectinase activity from Piriformospora indica by sugar beet pulp. 1395. 14 th. Conference in Biochemistry and Biophysics.
- Evaluation of the kappa carrageenan-chitosan nano magnetics efficiency on purification of P. indica. 1395. 2 th. Conference in Proteins and Peptides.
 
 1. کتاب:
"فیزیولوژی تنشهای محیطی در گیاهان (غیر زیستی)". سال 1395. انتشارات دانشگاه مراغه
 
 1. طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته:
2 مورد
 
 1. راهنمایی و مشاوره پایاننامه کارشناسی ارشد:
18 مورد
 1. فعالیت داوری علمی
نام مجله محل انتشار نوع همکاری سال شروع
J. of Basic Microbiology کشور آلمان داور 1391
Scientia Horticulturae هلند داور 1395
Ecotoxicology and Environmental Safety آمریکا داور 1396
Plant Cell Reports آلمان داور 1397
PLOS ONE آمریکا داور 1397
Acta Physiologiae Plantarum لهستان داور 1397
 
 
 1. تخصص‌ها و عضویت در مجامع علمی
 • مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • عضو پیوسته انجمن زیست شناسی ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن زیست‌شناسی ایران

پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه