دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - مهدی جهانگیری

نام استاد مهدی جهانگیری
گروه آموزشی ریاضی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
محل تحصیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
خط داخلی
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/mDjahangiri
آدرس پست الکترونیکی

درباره


نام: مهدی
نام خانوادگی: جهانگیری
تارخ تولد: 27/11/1360
آدرس محل کار: مراغه، دانشگاه مراغه، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
آدر س پست الکترونیکی: 
djahangiri.mehdi@maragheh.ac.ir, mehdi86math@gmail.com

 
 

سوابق تحصیلی


کارشناسی: تبریز‏، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم ‏پایه، گروه ریاضی‏، ریاضی محض
کارشناسی ارشد: تبریز‏، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم ‏پایه، گروه ریاضی‏، ریاضی کاربردی‏، گرایش تحقیق در عملیات
دکتری: تبریز‏، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم ‏پایه، گروه ریاضی‏، ریاضی کاربردی‏، گرایش تحقیق در عملیات

 

 پایان‌نامه‌ها

 
 • عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: بهینه‌سازی مخروطی و الگوریتم‌های نقطه درونی. استاد راهنما: دکتر علیرضا غفاری حدیقه
 • عنوان رساله دکتری: پیدا کردن مجموعه احاطه‌گر یک گراف با استفاده  از روش‌های رهاسازی. استاد راهنما: دکتر علیرضا غفاری حدیقه

سوابق تدریس


1- هیات علمی دانشگاه مراغه از بهمن ماه سال 1395.
2- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده‌های علوم پایه و علوم مهندسی؛ دروس بهینه‌سازی خطی، بهینه‌سازی غیر خطی، مبانی ترکیبیات، مبانی جبر خطی و ماتریس‌ها، ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، آنالیز عددی، برنامه‌نویسی کامپیوتر، آمار و احتمالات. از سال تحصیلی 84 تا 94.
3- دانشگاه مراغه، دانشکده‌های علوم پایه و کشاورزی، دروس دروس بهینه‌سازی خطی، بهینه‌سازی غیر خطی، ریاضیات عمومی، آنالیز عددی، برنامه نویسی رایانه، مبانی جبر خطی و ماتریس‌ها؛ از سال تحصیلی 90 تا 95.
 

زمینه های پژوهشی


 
 • Semidefinite Optimization بهینه سازی نیمه معین                       
 • Integer Programming                                 برنامه ریزی عدد صحیح
 • Uncertain Programming                        برنامه ریزی عدم قطعیت
 • Approximation Algorithms                            الگوریتم‌های تقریبی

خلاصه مقالات


 
   

مقالات منتشر شده

 
 • Djahangiri, Mehdi, and Alireza Ghaffari-Hadigheh. Uncertain weighted dominating set: a prototype application on natural disaster relief management. Soft Computing (2016): 1-10.
 • Alireza Ghaffari-Hadigheh and Mehdi Djahangiri. Semidefinite Relaxation for the Dominating Set Problem. Iranian Journal of Operations Research, Vol. 6, No. 1, 2015, pp. 53-64.
  
   
 

 مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

 
 
 • Mehdi Djahangiri and Shahram Morowati-Shalilvand. On linear programming relaxation for k-tuple domination number , the 10th International Conference of Iranian Operations Research Society, Babolsar, Iran. 2017
 • Djahangiri, Mehdi. On the Application of Uncertain Measure to Find the Uncertain Weighted Stable Set. VII International Joint Conference of Georgian Mathematical Union & Georgian Mechanical Union. 2016.
 • Shahram Morowati-Shalilvand and Mehdi Djahangiri. Vitality of Nodes in Networks Carring Flows Over Time, The 46th Annual Iranian Mathematical Conference, 2015.
 • Mehdi Djahangiri and Shahram Morowati-Shalilvand. Solving Uncertain Weighted Set Cover Problem Using Uncertain Programming , the 8th International Conference of Iranian Operations Research Society, Mashhad, Iran. 2015.
 • Mehdi Djahangiri and Alireza Ghaffari-Hadigheh. Alireza Ghaffari-Hadigheh, Caucasian Mathematics Conference CMC I, 2014.
 • Mehdi Djahangiri and Alireza Ghaffari-Hadigheh. An Algorithm for Finding Feasible Solution in the Feasible Primal-Dual Interior Point Methods. the 5th International Conference of Iranian Operations Research Society, Tabriz, Iran. 2012    
 
 

کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


- عضو انجمن  تحقیق در عملیات

اختراعات


 

زبان‌های برنامه‌نویسی
 
C++, OPL.
 نرم‌افزارها و بسته‌ها
 
MATLAB, Cplex, GAMS, C++ Builder, LaTeX, Microsoft Office , WinEdt, TeXMaker, , FarsiTeX, BibTeX, MiKTeX, CVX, AMPL.
 
 

 

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


 • برگزاری کارگاه آشنایی با نرم‌افزار Cplex، ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه علم و صنعت، 1392.
 • برگزاری کارگاه آشنایی با نرم‌افزار Cplex، پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران، دانشگاه همدان، 1392.

آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه