دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - زهره جهان افروز

نام استاد زهره جهان افروز
گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی زیست شناسی مولکولی
محل تحصیل دانشگاه تهران
خط داخلی
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/ZohrehJahanafrooz
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع
دانشگاه تهران زیست شناسی سلولی مولکولی دکتری
دانشگاه تبریز ژنتیک مولکولی کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران علوم سلولی مولکولی کارشناسی

سوابق تحصیلی


محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع
دانشگاه تهران زیست شناسی سلولی مولکولی دکتری
دانشگاه تبریز ژنتیک مولکولی کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران علوم سلولی مولکولی کارشناسی

سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات 
Bakhshandeh B, Jahanafrooz Z, Abbasi A, Goli MB, Sadeghi M, Mottaqi MS, Zamani M. Mutations in SARS-CoV-2; Consequences in structure, function, and pathogenicity of the virus. Microbial Pathogenesis. 2021 Mar 13:104831.
 
Bakhshandeh B, Sorboni SG, Javanmard AR, Mottaghi SS, Mehrabi MR, Sorouri F, Abbasi A, Jahanafrooz Z. Variants in ACE2; potential influences on virus infection and COVID-19 severity. Infection, Genetics and Evolution. 2021 Feb 17:104773.
 

کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


علایق


  • زیست‌شناسی سلولی مولکولی                                              ژنتیک سرطان
  • بیماری‌های ژنتیکی و مادرزادی                                            زیست شناسی مولکولی  سرطانی و سایر بیماری‌ها
  • سلول‌هاي بنيادي، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی                    اپیژنتیک و کنترل بیان ژن‌ها
  • زیست فناوری پزشکی                                                      ژنوميكس و پروتئوميكس
  • نانوبیوتکنولوژی و دارورساني هدفمند
  • راه های تشخیص زود رس در سرطان

کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه