آرشیو آخرین اخبار

ارتقا مرتبه علمی دکتر فرشاد درویشی

ارتقا مرتبه علمی دکتر فرشاد درویشی

(2950)

مرتبه علمی دکتر فرشاد درویشی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

دوشنبه 25 خرداد 1394
کارگاه آموزشی و تخصصی مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

کارگاه آموزشی و تخصصی مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

(1692)

برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی در دانشکده علوم پایه

شنبه 16 اسفند 1393
کارگاه آموزشی سینتیک آنزیمی

کارگاه آموزشی سینتیک آنزیمی

(1525)

تمدید فرصت ثبت نام کارگاه آموزشی سینتیک آنزیمی

چهارشنبه 13 اسفند 1393
کارگاه آموزشی SDS-PAGE

کارگاه آموزشی SDS-PAGE

(1764)

گروه زیست شناسی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی SDS-PAGE نموده است.

چهارشنبه 13 اسفند 1393
ارتقا مرتبه علمی دکتر مرتضی ایرانی فام

ارتقا مرتبه علمی دکتر مرتضی ایرانی فام

(1706)

مرتبه علمی دکتر مرتضی ایرانیفام عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

شنبه 9 اسفند 1393
سمینارهای تخصصی علوم پایه

سمینارهای تخصصی علوم پایه

(1607)

برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی مباحث نوین در دانشکده علوم پایه

سه شنبه 5 اسفند 1393
کارگاه هندسه و توپولوژی

کارگاه هندسه و توپولوژی

(2422)

فراخوان شرکت در دومین کارگاه هندسه و توپولوژی

چهارشنبه 29 مرداد 1393
سخنراني علمي

سخنراني علمي

(2042)

سخنراني علمي دکتر بابايف در دانشکده علوم پايه برگزار خواهد شد

سه شنبه 28 مرداد 1393