آرشیو

محل برگزاری امتحانات دانشکده علوم پایه

امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشکده علوم پایه در ساختمان جدید دانشکده برگزار می گردد.

(48)

.

شنبه 16 دي 1396

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی کنکور سراسری سال 1396

(174)

-

يکشنبه 26 شهريور 1396

قابل توجه دانشجویان محترم

رعایت پیشنیازها

(175)

-

پنجشنبه 16 شهريور 1396

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم که در نیمسال 952 مشروط شده بودند

(141)

-

پنجشنبه 16 شهريور 1396

برنامه دروس پیشنهادی

برنامه دروس پیشنهادی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

(150)

-

دوشنبه 13 شهريور 1396

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

آخرین فرصت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

(168)

-

دوشنبه 9 مرداد 1396

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

قابل توجه دانشجویان ورودی 91 دوره کارشناسی

(135)

-

يکشنبه 8 مرداد 1396

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

آخرین فرصت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

(269)

.

جمعه 8 بهمن 1395

قابل توجه کلیه دانشجویان

اطلاعیه ها و راهنماییهای انتخاب واحد اینترنتی

(450)

.

جمعه 8 بهمن 1395

برنامه دروس یشنهادی

برنامه دروس پیشنهادی تحصیلات تکمیلی

(427)

.

جمعه 8 بهمن 1395