آرشیو اطلاعیه‌ها

اطلاعیه ها و راهنماییهای انتخاب واحد اینترنتی

قابل توجه کلیه دانشجویان

اطلاعیه ها و راهنماییهای انتخاب واحد اینترنتی

(560)

.

جمعه 8 بهمن 1395
برنامه دروس پیشنهادی تحصیلات تکمیلی

برنامه دروس یشنهادی

برنامه دروس پیشنهادی تحصیلات تکمیلی

(485)

.

جمعه 8 بهمن 1395
برنامه دروس پیشنهادی مقطع کارشناسی

برنامه دروس یشنهادی

برنامه دروس پیشنهادی مقطع کارشناسی

(386)

.

جمعه 8 بهمن 1395
دروس گروه معارف اسلامی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

دروس گروه معارف اسلامی

(412)

*

جمعه 8 بهمن 1395
آخرین مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در خصوص دروس اختیاری

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

آخرین مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در خصوص دروس اختیاری

(248)

*

جمعه 8 بهمن 1395
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1396-1395

قابل توجه کلیه دانشجویان

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1396-1395

(487)

*

پنجشنبه 7 بهمن 1395
دوره های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دوره های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

(383)

لزوم گذراندن دوره های ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای دانشجویان کارشناسی ارشد

پنجشنبه 7 بهمن 1395
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده

(370)

شنبه 22 آبان 1395
تاریخ انتخاب واحد

تاریخ انتخاب واحد

(838)

انتخاب واحد دانشجویان دانشکده علوم به ترتیب ورودیها

يکشنبه 18 مرداد 1394