تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395
کد 100

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریور یزدانی

عنوان پایان نامه: سنتز و ارزيابي ظرفيت نانو ذرات هيدروکسيد لايه‌اي دوگانه در رسانش دارو و ژن

پژوهشگر: پریور یزدانی
استاد راهنما: دکتر  میر مهدی ابوالقاسمی
زمان: یکشنبه ساعت 08:45 مورخ 1395/12/15
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه مراغه