تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395
کد 102

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه کیانی

عنوان پایان نامه: بهينه‌سازي توليد آنزيم پکتيناز از ضايعات چغندر قند به عنوان منبع کربن به وسيله پريفورموسپورااينديکا

پژوهشگر: سمیه کیانی
استاد راهنما: دکتر  پریسا فتحی رضایی
استاد مشاور: دکتر صالح شهابی وند- دکتر فرشته تقوی

زمان: یکشنبه ساعت 11:30 مورخ 1395/12/15
مکان: کلاس 102 دانشکده علوم پایه