تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395
کد 103

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور
عنوان پایان نامه: طراحي و ساخت نانوحسگرزيستي بر پايه نانوتيوب‌هاي‌كربني براي شناسايي باكتري باسيلوس‌آنتراسيس

پژوهشگر: سمیه دباغ صادق پور
استاد راهنما: دکتر  فرخ کریمی
استاد مشاور: دکتر اسماعیل بابایی
زمان: شنبه ساعت 10 مورخ 1395/12/14
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه مراغه