تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395
کد 105

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم
عنوان پایان نامه: طراحي و ساخت سیستم ژن رسانی سلول های انسانی بر پایه نانو ذرات کیتوزان
پژوهشگر: پریناز شهیم
استاد راهنما: دکتر  رضا محمدزاده
استاد مشاور: دکتر غلامرضا مهدوی نیا
زمان: یکشنبه ساعت 14 مورخ 1395/12/15
مکان: کلاس 204 دانشکده علوم پایه