تاریخ : چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396
کد 111

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

 

عنوان پایان نامه: سنتز نانو ذرات Co3O4 و کاربرد آنها به عنوان نانو کاتاليست در واکنش نورتابي شيميايي براي اندازه‌گيري آنتي بيوتيک‌ها

پژوهشگر: شیرین میکاییلی حاجی کندی
استاد راهنما: دکتر  مرتضی ایرانی فام
زمان: سه شنبه ساعت 13:00 مورخ 1396/03/02
مکان: کلاس 201 دانشکده علوم پایه