تاریخ : سه شنبه 13 تير 1396
کد 117

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

عنوان پایان نامه: غربالگری و جداسازی سویه ساکارومایسس سرویزیه برای تولید بیواتانول

پژوهشگر: نوشین ابوالحسن مقدمی
استاد راهنما: دکتر  فرشاد درویشی هرزویلی
زمان: سه شنبه ساعت 10 مورخ 1396/04/20
مکان: کلاس 202 دانشکده علوم پایه

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 13 تير 1396
  • ساعت 09
  • توسط دانشکده علوم پایه رضا شکری جهندیزی