تاریخ : سه شنبه 13 تير 1396
کد 118

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای امین زارعی

 

عنوان پایان نامه: جداسازي و بيان ژن آنزيم گلوکز اکسيداز تحت سيگنال ترشحي آسپرژيلوس نايجر در مخمر يارروويا ليپوليتيکا

پژوهشگر: امین زارعی
استاد راهنما: دکتر  فرشاد درویشی هرزویلی
زمان: سه شنبه ساعت 11 مورخ 1396/04/20
مکان: کلاس 202 دانشکده علوم پایه

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 13 تير 1396
  • ساعت 09
  • توسط دانشکده علوم پایه رضا شکری جهندیزی