تاریخ : پنجشنبه 16 شهريور 1396
کد 127

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم که در نیمسال 952 مشروط شده بودند

-
 
 
مسئولیت عدم رعایت سقف مجاز انتخاب واحد به عهده خود دانشجو می‌باشد.

درصورت عدم رعایت سقف مجاز انتخاب واحد مازاد دروس انتخاب شده به تشخیص آموزش حذف خواهد شد.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 16 شهريور 1396
  • ساعت 08
  • توسط دانشکده علوم پایه رضا شکری جهندیزی