تاریخ : پنجشنبه 16 شهريور 1396
کد 128

قابل توجه دانشجویان محترم

رعایت پیشنیازها

-

مسئولیت عدم رعایت پیشنیاز در انتخاب واحد به عهده خود دانشجو می‌باشد.

درصورت عدم رعایت پیشنیاز در انتخاب واحد دروس انتخاب شده حذف خواهند شد.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 16 شهريور 1396
  • ساعت 09
  • توسط دانشکده علوم پایه رضا شکری جهندیزی