تاریخ : چهارشنبه 1 آذر 1396
کد 132

کسب " رتبه اول ورودی دکترای نانوشیمی کشور " توسط بهنام قلی پور

کسب رتبه اول ورودی دکترای نانوشیمی کشور

کسب " رتبه اول ورودی دکترای نانوشیمی کشور " توسط بهنام قلی پور
آقای بهنام قلی پور رشته نانوشیمی دانشگاه مراغه که رساله کارشناسی ارشد خود را در زمینه سنتز، شناسایی و بررسی کاربرد مزوپروس های سیلیکاتی تحت راهنمایی آقای دکتر صادق رستم نیا به اتمام رسانیده بود موفق شد رتبه اول دکترای نانوشیمی کشورو نفر اول پذیرش در دانشگاه تهران را به خود اختصاص دهد