تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396
کد 133

ارتقا مرتبه علمی دکتر مریم موسوی فر

مرتبه علمی دکتر مریم موسوی فر عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

-

خانم دکتر مریم موسوی فر از سال 88 همکاری خود را با دانشگاه مراغه شروع کردند و در خرداد ماه 96 به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند .با ارتقا رتبه ایشان، تعداد دانشیاران دانشکده علوم پایه به17نفر رسید.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 22 آذر 1396
  • ساعت 08
  • توسط دانشکده علوم پایه پروین نقی‌زاده