تاریخ : دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
کد 137

استاد نمونه دانشکده علوم پایه

انتخاب دکتر باقر افتخاری سیس به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه
استاد ارجمند جناب آقای دکتر باقر افتخاری سیس
بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را در دیگر مراحل علمی و زندگی از خداوند منان خواستاریم.
اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پایه