تاریخ : دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
کد 138

استاد نمونه دانشکده علوم پایه

انتخاب آقای دکتر اصغر رحیمی به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه

استاد ارجمند جناب آقای دکتراصغر رحیمی
بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را در دیگر مراحل علمی و زندگی از خداوند منان خواستاریم.
اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پایه