تاریخ : سه شنبه 1 خرداد 1397
کد 139

انتصاب آقای دکتر مرتضی ایرانی فام به سمت معاونت دانشکده علوم پایه

آقای دکتر محمد علی لطف اللهی رئیس دانشگاه مراغه طی حکمی آقای دکتر مرتضی ایرانی فام را به عنوان معاونت دانشکده علوم پایه منصوب نمودند.
ضمن تشکراز زحمات فراوان و بی دریغ جناب آقای دکتر مهدی اسرافیلی (معاونت سابق دانشکده )، برای جناب آقای دکتر ایرانی فام موفقیت و توفیق روز افزون از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.