تاریخ : يکشنبه 11 شهريور 1397
کد 141

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

غیرفعال بودن انتخاب واحد برای دانشجویانی که مدارکشان ناقص است.
وضعیت آن دسته از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که مدارک خود را به هنگام ثبت‌نام تحویل آموزش دانشکده نداده‌اند، به صورت غیرفعال درآمده و قادر به انتخاب واحد از طریق سیستم نخواهند بود. لذا هرچه سریع‌تر با در دست داشتن مدارک خود به آموزش دانشکده مراجعه فرمایند.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 11 شهريور 1397
  • توسط دانشکده علوم پایه رضا شکری جهندیزی