تاریخ : سه شنبه 11 دي 1397
کد 155

انتخاب مدیر گروه جدید گروه ریاضی

جناب آقای دکتر محمدرضا عظیمی به عنوان مدیر گروه ریاضی انتخاب شدند.
جناب آقای پروفسور محمد لطف اللهی، رئيس دانشگاه مراغه، طی حكمی دكتر محمدرضا عظیمی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشکده علوم پایه را به سمت مدير گروه ریاضی منصوب نمودند.

بدینوسیله از زحمات آقای دکتر فیروز پاشایی مدیر گروه سابق گروه ریاضی قدردانی نموده و برای آقای دکتر محمدرضا عظیمی، از درگاه خداوند منان، توفیقات روز افزون خواستاریم.